Strømkrisen: – Vanlige folk må føle seg trygge!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Trond Isaksen/LO

Strømkrisen: – Vanlige folk må føle seg trygge!

– Regjeringens strømpakke er historisk og hjelper. Den treffer bredt og den er effektiv, men vi må gjøre mer. LO støtter derfor en styrking av dagens strømpakke. Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter dagens møte mellom Statsministeren og LO og NHO om strømstøtte til private husholdninger og næringsliv.

– Vi vet at denne krisen vil vare i lang tid fremover.  Folk i Norge kan ikke over tid ha så høye strømkostander, som det vi går gjennom nå. Vanlige folk skal føle seg trygge. Regjeringens strømpakke må derfor videreføres og den må skrus til enda mer.

Putins krig til nå ikke har vært nok fremme i den politiske debatten i Norge. Krigen rammer oss alle og må være utgangspunktet for alt vi som nasjon nå foretar oss. Ikke minst når det gjelder hvordan vi skal håndtere kraftkrisen.

Må sikre arbeidsplassene

Den norske modellen og trepartssamarbeidet er igjen nøkkelen for å komme oss gjennom krevende tider.

LO og NHO jobber tett sammen med regjeringen for å utarbeide løsninger som er gode for vanlige arbeidsfolk, og som er gode for næringslivet.

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at noen vil utnytte denne type støtteordninger. Det vi ikke trenger er en ordning som gir useriøse bedrifter mulighet til å stikke et sugerør ned i felleskapets kasse. - For LO er det viktig at en strømstøtte til bedriftene må komme arbeidsplassene til gode. Vi må ta lærdommen fra koronakrisen, sier LO-lederen. 

I møtet med Statsminister Jonas Gahr Støre kom LO-lederen med en rekke forslag til tiltak for å avhjelpe strømkrisen.  Både forslag for å sikre forsyningssikkerheten. Tiltak for private husholdninger, næringsiiv og kommuner var temaer ble diskutert i møtet.

– Det viktige nå er å finne gode løsninger, som favner bredt og sikrer tryggheten til folk. Utfordringene vi står foran er for viktige til at vi kan la den politiske debatten ende opp som en simpel politisk auksjon, hvor man konkurrerer om å by høyest uten å være særlig opptatt av de reelle konsekvensene for folk.  Vi må ha solide tiltak som sikrer arbeidsliv og husholdninger over tid, avslutter LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt