Ny rapport: Derfor er hele, faste stillinger avgjørende

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Helsearbeidere i uniform som sitter sammen på en benk. Foto.
Foto: Maskot / NTB

Ny rapport: Derfor er hele, faste stillinger avgjørende

Ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser fører til dårligere inntektsmuligheter, gjør det vanskeligere å få innvilget lån og bidrar til generell utrygghet for fremtiden for den enkelte arbeidstaker. Nå tar regjeringen grep for å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse.

Den norske modellen

Trenden i Danmark, Sverige og Norge går nå i tydelig retning av færre deltidsstillinger og flere hele, faste stillinger. Det viser rapporten «Heltid i Norden» som samarbeidskomiteen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene (SAMAK) publiserte denne uken.

Samfunnet taper på usikre jobber

I Norge er mangelen på hele og faste stillinger i helse- og omsorgssektoren en stor utfordring. Norge er topp to i Norden når det kommer til andelen som jobber deltid innenfor denne sektoren. Da den rødgrønne regjeringen lanserte regjeringserklæringen sin i oktober 2021, løftet de at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv som et viktig fokusområde i årene fremover. Sammen med partene i arbeidslivet lover regjeringen å jobbe aktivt for å bygge en sterkere heltidskultur, styrke lovverket som beskytter arbeidstakere og sørge for en kommune- og sykehusøkonomi som gir rom for økt grunnbemanning.

At Norge i fjor høst fikk en regjering som er på lag med arbeidsfolk er gode nyheter. For rapporten fra SAMAK viser at samfunnet taper på usikre jobber innenfor blant annet helse og omsorg. Sektoren opplever store bemanningsutfordringer, samtidig som den høye deltidsandelen gjør det mindre attraktivt å søke seg til jobber innenfor helsesektoren. Skal vi lykkes i arbeidet med å sikre et forsvarlig helsetilbud i fremtiden, må faste, hele stillinger blir normen, også i helse- og omsorgssektoren.

Ekspertutvalget bak SAMAK-rapporten er krystallklare: Skal målet om heltid som norm nås, må lovverket skjerpes og økonomien innenfor helse- og omsorgssektoren bedres. Utvalget peker også på at det lokale trepartssamarbeidet vil være avgjørende for å finne gode løsninger.

HELTID I NORDEN Bedre kvalitet og trygt arbeid med faste heltidsjobber i helse og omsorg.

Les hele rapporten her.

Regjeringen følger opp heltidsløftet

Tidligere denne uken kom nyheten som at regjeringen nå foreslår å stramme inn innleiereglene i byggebransjen. Dette er en bransje hvor andelen midlertidige ansatte er skyhøy. Innstrammingene gjelder for Oslo, Viken og Gamle Østfold, hvor omfanget av innleie er nesten dobbelt så stort som i andre deler av landet.

Flere steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket. De innleide arbeiderne, som ofte har utenlandsk bakgrunn, er spesielt utsatt for sosial dumping. Derfor mener LO at regjeringens forslag er et nødvendig skritt på veien mot en styrket heltidskultur i Norge.

- Det regjeringen nå legger frem er viktig for å sikre fremtidig rekruttering av flere unge til disse fagene. Trygge jobber og jobbsikkerhet gjør arbeidsplasser mer attraktiv. Derfor er vi enige med den rødgrønne regjeringen i at faste, hele stillingen skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er denne innstrammingen et viktig steg på veien mot, sier LO-leder, Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt