Den nordiske modellen – hva kreves?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Den nordiske modellen – hva kreves?

Samfunnets endringstakt ser ikke ut til å avta, og den nordiske modellen må tilpasses en ny virkelighet. Den nye SAMAK-rapporten om den nordiske modellens framtid skisserer forslag som kan møte utfordringene samfunnsmodellen står overfor.

Den norske modellen

Den som ønsker seg et samfunn med sosialt og økonomisk fellesskap, bør også tenke gjennom hvilke tiltak som er nødvendige for at vi skal kunne utvikle et slikt samfunn. Hvilke tiltak må vedtas? I denne rapporten ser vi nærmere på noen mulige forslag til tiltak. Forslagene angår faktorer som påvirker den nordiske modellens forutsetninger for å overleve.

Svært forenklet kan disse samles i tre overordnede hovedpunkter, som også bør leses som oppfordringer til arbeiderbevegelsen i de nordiske landene.

  1. Vi trenger et gigantisk og kontinuerlig kompetanseløft på arbeidsmarkedet. Folk må hele tiden ha mulighet til å omskolere seg og lære nye ting. Dette for å møte den stadig raskere utviklingen innenfor teknologi og digitalisering og tendensen til at flere er i utrygge jobber med midlertidige engasjementer, deltidsarbeid og usikre stillinger. Kompetanseløftet bør utvikles i samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og det politiske systemet og legge vekt på kompetanseformer som kreves for et miljømessig bærekraftig samfunn.
  2. Omfattende nasjonale og europeiske handlingsplaner mot sosial dumping på arbeidsmarkedet må vedtas. Dette for å hindre at lønninger og arbeidsvilkår blir presset nedover. Trusselen fra sosial dumping risikerer å sabotere hele ideen om et organisert arbeidsmarked der fagforeninger og arbeidsgivere sammen arbeider for økt produktivitet og for å konkurrere på kvalitet i stedet for dårligere vilkår.
  3. Vi må øke organisasjonsgraden på arbeidsmarkedet. Flere må gå med i en fagforening, noe som krever en storsatsing på medlemsrekruttering. Men flere bedrifter må også melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonene, og samarbeidet mellom partene må være basert på tillit for at den nordiske modellen skal kunne overleve.
    Rapporten Den nordiske modellen - hva kreves? er skrevet av Jesper Bengtsson og er sluttrapporten i prosjekt for SAMAK om den nordiske modellen. Prosjektet utføres av Tankesmedjan Tiden i Stockholm og bygger videre på SAMAKs NordMod2030-prosjekt.

Last ned rapporten Den nordiske modellen - hva kreves?

Kontakt