LO mener vi trenger en ny husleielov nå

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne ser ut av vinduet fra en leilighet. Foto.

LO mener vi trenger en ny husleielov nå

- Det er et skjevt maktforhold mellom utleier og leieboer. Det er først og fremst gjennom lovverket at vi har mulighet til å rette opp i dette. LO mener at leietakers rettigheter og beskyttelse må styrkes, og at utleiers rettigheter og plikter tydeliggjøres i lovverket, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Boligpolitikk

Husleielovutvalgets forslag til ny husleielov vil styrke leietakernes rettigheter i boligmarkedet.

– Selv om de fleste eier boligen de bor i, er det nesten en million mennesker som leier i dag. LO er opptatt av å sikre at også de som leier skal ha trygge og gode boforhold, legger hun til.

Sæther viser til at den norske boligpolitikken er rettet inn mot eie av bolig. Leiepolitikken har vært innrettet mot at boligeiere skulle kunne leie ut del av egen bolig. Siden dagens husleielovverk ble vedtatt på 90-tallet, har ikke leieboerandelen gått ned.

Leie eneste alternativ

– For stadig flere er leie av bolig det eneste alternativet. Utredningen til husleielovutvalget viser at nær halvparten av de om lag 1 million norske leieboerne er langtidsleieboere. Med rekordvekst i både bolig- og leiepriser blir gapet mellom de som eier og de som leier større.

LO mener at målet for boligpolitikken må være å sikre at alle har et godt, trygt og betalbart sted å bo.

Les også: LO vil ha kraftfulle tiltak i boligpolitikken

Det må legges til rette for at flest mulig kan få mulighet til å eie sin egen bolig, men leieboerne kan ikke avskrives med dårlige rettigheter og uforutsigbarhet. Vi trenger en leiesektor som støtter opp under eierlinja.

– Derfor er det nødvendig med en ny husleielov, poengterer Sæther.

LO støtter endringer

Husleielovutvalget foreslo i en rapport tidligere i år endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern. Dette er sentrale regler i loven, og har stor verdi for rettigheter og tryggheten for leietakere.

– LO mener man må øke minstetiden på tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år og samtidig gi leietakerne rett til å kreve forlengelse av en tidsbestemt avtale. Normen i leiemarkedet må være langvarige leiekontrakter som forutsetning for stabilitet, forutsigbarhet og botrygghet for leietaker. Det vil styrke leietakernes rettigheter, sier Sæther. 

Samtidig mener LO at dagens åpning for å binde leieboere til kontrakter må fjernes.

Les også: LOs boligindeks

Styrke rettighetene

- Det er leieboeren som er den svake parten i leiemarkedet. Vi mener det er viktig å styrke deres rettigheter. Det er en menneskerett å ha en plass å bo, derfor må også lovverket styrkes i leietakernes favør, sier Sæther.

Hun viser til at lovutvalgets endringer ikke gjelder de mange leietakerne som i dag bor i sokkelleiligheter og hybler i privathjem. Det såkalte sokkelsegmentet. Unntaksreglene gjør at endringsforslagene ikke vil bidra til økt botrygghet for de mange leietakerne i Norge som bor i dette segmentet av leieboligene. Det mener LO er feil.

- LO mener at regjeringen må vurdere å øke hovedregel for minstetid fra ett til tre år for leieforhold der partene bor tett på hverandre.