Boligpolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaBoligpolitikk

Miniatyrhus som står ved siden av et nøkkelknippe. Foto/Illustrasjon.
AdobeStock

Boligpolitikk

Høy boligprisvekst over mange år har skapt store forskjeller blant folk. Økt boligformuesulikhet har effekt på bosetning, arbeidsmarked og næringsutvikling. Utfordringene krever en gjenreist boligpolitikk hvor bolig igjen blir sett på som et sentralt velferdsgode.

Boligulikhet har en generasjonsdimensjon og en geografisk dimensjon. Det er et stort gap mellom etterkrigsgenerasjonene som fikk tilgang til et velferdsgode, og dagens unge som er tvunget til å ta opp stor gjeld for å komme seg inn på samme boligmarked. Forskjeller sementeres ved at foreldre med boligformue kan hjelpe sine barn opp på boligstigen, mens de uten foreldrebank må se at stigen trekkes stadig lengre opp. Manglende prisvekst i usentrale strøk har skapt en økt relativ priser i mer sentrale strøk. Dette har ført til manglende boliginvesteringer og påfølgende boligmangel der eksportinntekter og matsikkerhet skapes.

Fagbevegelsen må igjen stå på barrikadene for en boligpolitikk i tråd med samfunnsutviklingen. Vi vil kjempe for en fungerende boligsektor for alle.

LO jobber for:

  • Å gjenetablere en aktiv boligpolitikk som sikrer alle mennesker en passende bolig.
  • Utvikle en indeks som belyser kjøpekraften i boligmarkedet for yrker som representerer LOs medlemmer: LOs boligindeks.
  • At boliger skal gjøres mindre attraktive som spekulasjonsobjekt.
  • Relevant og rettferdig lovverk og rammevilkår for leietakere.
  • Kommunenes muligheter til å bygge og drifte ikke-kommersielle utleieboliger.
  • Å styrke Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet.
  • At det bygges studentboliger tilsvarende behovet.

Kontakt

Nyheter om boligpolitikk