- Vil hjelpe flere i boligmarkedet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung mann og kvinne går sammen og holder rundt hverandre. Foto.

- Vil hjelpe flere i boligmarkedet

Regjeringen og SV styrker husbanken, forbedrer bostøtten og starter arbeidet med å bedre rettighetene for leietakerne.

Boligpolitikk

– Budsjettforliket mellom SV og regjeringen sørger for en boligpakke som vil hjelpe flere i boligmarkedet. Utlånsrammene til Husbanken styrkes. Det skal bygges flere studentboliger og bostøtten forbedres. Alt dette er tegn til en boligpolitikk i en mer sosial retning, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Boligpakke med mange tiltak

Hun viser til at LO har jobbet offensivt med boligpolitikk de siste årene og presset på for en allmenn og inkluderende boligpolitikk, herunder en sterkere Husbank, startlån til vanlige unge lønnstakere, bedre bostøtte og en husleielov med skikkelige rettigheter for leietakere. 

– Nå ser vi tydelige politiske resultater av arbeidet. Budsjettforhandlingene resulterte i en boligpakke med mange tiltak.

Utlånsrammene til Husbanken styrkes med tre milliarder kroner

Betydelig økning av lån og tilskudd til å bygge flere studentboliger

Økt og forbedret bostøtte, med høyere boutgiftstak og sikring av strømtillegg

Det skal vedtas en ny husleielov i nåværende stortingsperiode

Et skritt i riktig retning

LO-lederen viser til at endringene kommer på bakgrunn av tre tiår med nedbygging av den allmenne boligpolitikken og markedsorientering av boligfordelingen. 

– Det vil kreve mange år med kraftfulle tiltak og nytenking i boligpolitikken for at folk med vanlige lønninger skal kunne finne en trygg bolig nær arbeidsplassen, men dette er et godt skritt i riktig retning, sier LO-lederen.

Hun lover at LO vil fortsette å jobbe for at boligpolitikken går fra å først og fremst støtte individuelt boligkonsum, til også å planlegge for en tilstrekkelig og rettferdig boligfordeling og et større offentlig engasjement i boligforsyningen. 

– Målet for boligpolitikken må være å sikre at alle har et godt, trygt og betalbart sted å bo, avslutter hun.