Vant fram med LO på laget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik
MULIGHETER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og forbundsleder i Norsk Manuellterapeutforbund (NMF) Peter Lehne er enige om at styrken i LOs fellesskap skaper muligheter.

Vant fram med LO på laget

Da Norsk Manuellterapeutforening (NMF) meldte seg inn i LO i 2011, hadde de allerede kjempet en lang politisk kamp for egen autorisasjon som helsepersonell. Med LO-felleskapet i ryggen vant de fram.

Arbeidsmiljø

LO nærmer seg én million medlemmer. Pandemi, økonomisk utrygghet og en urolig verden rundt, gjør det ikke mindre aktuelt for mange å søke til det fellesskapet et fagforeningsmedlemskap gir.  

Og at det lønner seg også for mindre forbund å melde seg inn i LO, kan NMF skrive under på.  

– Kampen for egen autorisasjon, har vært svært viktig for våre medlemmer, sier forbundsleder Peter Lehne.  

Lenge har manuellterapeuter hatt samme autorisasjon som fysioterapeuter, tross en mastergrad i manuellterapi. Det endret seg 1. januar 2023.  

– Vår yrkesgruppe kan med autoriasjon endelig i enda større grad avhjelpe krisen i fastlegeordningen. Det gir bedre pasientsikkerhet og lavere sykefravær i arbeidslivet, slår Lehne fast.  

Et stort fellesskap gir stor innflytelse 

Å være en del av LOs store fellesskap er nyttig for alle – både store og små forbund. Det er i dag 25 fagforbund som er tilknyttet LO, med alt fra det minste forbundet med noen hundre medlemmer til Fagforbundet som organiserer over 400 000 kommunalt ansatte medlemmer.  

– Det har vært en stor støtte i vårt arbeid for riktig autorisasjon, å være en del av en organisasjon med politisk innflytelse, sier forbundsleder Lehne. 

 Det samme er LO-leder Peggy Hessen Følsvik helt klar på at gjelder for flere:  

– Styrken i vårt store fellesskap, gjelder alle våre medlemsforbund og alle forbundenes enkeltmedlemmer. Det er denne styrken som gjør oss i stand til å få gjennomslag for de politiske sakene som er viktigst for våre medlemmer.  

Manuellterapeutene vil avlaste fastlegesystemet 

Muskel- og skjelettplager utgjør den største enkeltårsaken til sykefravær. Allerede i 2006 fikk manuellterapeuter utvidede fullmakter i helsesystemet. Det betød blant annet at pasienter kunne gå direkte til en manuellterapeut, uten henvisning fra en lege.  

– Men det tok mange år før et politisk vedtak ga dem en autorisasjon for helsepersonell som stemmer overens med arbeidet de utfører og kompetansen de har.