Regjeringen foreslår viktig styrking av arbeidstakeres rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Trude Tinnlund
Foto: Trond Isaksen/LO TYDELIGGJØRE: LO-sekretær Trude Tinnlund mener forslaget fra regjeringen vil tydeliggjøre forpliktelsene etter loven.

Regjeringen foreslår viktig styrking av arbeidstakeres rettigheter

18. november fremmet regjeringen flere forslag om lovendringer på arbeidsrettens område, blant annet presisering av arbeidstakerbegrepet.

Arbeidsmiljø

Dette er en oppfølging av forslag fra Fougner-utvalget som ble nedsatt av den forrige regjeringen. Arbeidslivets parter deltok i utredningsarbeidet som pågikk i nær to år.

– Forslaget fra regjeringen vil tydeliggjøre forpliktelsene etter loven og gjøre det langt lettere å vinne frem hvis noen unndrar seg arbeidsgiveransvar, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Vil styrke stillingsvernet

Loven skal gjøre det tydeligere når arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse og det foreslås en omvendt bevisbyrde hvor oppdragsgiver må bevise at det ikke er et ansettelsesforhold.

Det foreslås også at selskaper som er del av et konsern skal ha plikt til å tilby annet passende arbeid og gi fortrinnsrett til ny stilling til ansatte i konsernet.

– Dette er bra. Det vil styrke stillingsvernet for ansatte når det gjennomføres endringer i selskapsstruktur og ved nedbemanninger, sier Tinnlund.

Regjeringen foreslår også at midlertidige ansatte arbeidstakere skal ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

HMS-arbeidet styrkes

– Forslagene styrker de ansattes HMS-vern på arbeidsplassen. Det foreslås å senke terskelen for å kunne velge AMU fra 50 til 30 ansatte, og at det skal velges verneombud i virksomheter med flere enn fem ansatte, mot tidligere ti ansatte. Dette er viktige endringer, sier Tinnlund.

Departementet opplyser også at det er igangsatt et eget utredningsarbeid for å vurdere av generell arbeidsrettslig regel for å hindre omgåelse av arbeidstaker rettigheter.

Trude Tinnlund sier at regjeringen nok en gang leverer på områder som er viktige for LO. Hun mener forslagene klart vil styrke arbeidstakernes rettigheter, og gjøre det vanskeligere å unndra seg arbeidsgiveransvar.

– Det er tydelig at vi nå har en regjering som jobber for oss, og ikke mot oss, avslutter hun.

Les regjeringens forslag her.