Muskel- og skjelettplager: - Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Muskel- og skjelettplager: - Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

I flere år har muskel-skjelettplager vært på topp over arbeidsrelatert sykefravær. Hvorfor er det fortsatt sånn? Hvorfor har vi ikke klart å gjøre noe med dette?

Arbeidsmiljø

Vi har allerede mye kunnskap. Vi vet at årsakene kan skyldes ulike faktorer, ikke bare fysiske, som tunge løft, men også psykososiale og organisatoriske faktorer har betydning. Og vi vet mye om tiltak. Det har blitt gjort mange gode, men også flere ikke fullt så gode tiltak, i mange bedrifter.

Organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet viktig

Forskning viser at det at det viktigste tiltaket er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Vi må redusere belastningen ved fordele belastningen, enten den er fysisk eller psykisk, ved å ha nok arbeidstakere på jobb, ved å legge til rette for gode pauser, ved å gi opplæring og kunnskap slik at arbeidstakere kan utføre arbeidet uten å påføres skade eller stress, sørge for gode hjelpemidler og variere arbeidsoppgavene. Og når plagene har oppstått, må vi legge til rette slik at arbeidstakerne fortsatt kan stå i arbeid.

Å investere i forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager vil både bedre arbeidstakernes helse- og karrieremuligheter, øke bedriftenes konkurranseevne og gagne de nasjonale helsesystemene.

Hvordan kan du som tillitsvalgt og verneombud bidra til bedre muskel- og skjeletthelse på din arbeidsplass?

  • Sett muskel- og skjeletthelse på agendaen på din arbeidsplass ved å ta opp temaet med din leder, gjennom AMU og i dialog med arbeidstakerne. 
  • LO bidrar inn i EU-OSHAs 2020-2022 kampanje «Arbeidsplasser sikrer rett belastning». Som grunnlag for dialogen på din arbeidsplass, kan mer informasjon om hvorfor og hvordan man bør forebygge muskel- og skjelettplager finnes i kampanjebrosjyren som kan lastes ned her. 
  • I Norge har LO bidratt inn i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøportalen hvor dere kan finne kunnskap og verktøy for hvordan dere kan jobbe forebyggende med muskel- og skjeletthelse i akkurat deres bransje: www.arbeidsmiljoportalen.no
  • Det finnes også en rekke webinarer om temaet på Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutts hjemmesider.  

Kontakt