LO-prosjekt ga 125 nye tariffavtaler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en Dressmann-butikk
AVTALEFESTET PENSJON: Dressmann ved Amfi Steinkjer er en av bedriftene som har inngått tariffavtale, dermed er de ansatte blant annet sikret avtalefestet pensjon.

LO-prosjekt ga 125 nye tariffavtaler

Mange bedrifter har ikke tariffavtale. Et LO-prosjekt ga 125 nye avtaler i servicenæringen, og dermed bedre lønn og pensjon for de ansatte.

Arbeidsmiljø

Siden 2016 har LO hatt et prosjekt for å styrke organisasjonsgraden i servicenæringen. I fjor ga det såkalte serviceprosjektet 125 nye tariffavtaler over hele landet. Dressmann på Amfi i Steinkjer er en av disse.

– Dette er svært gledelige tall og det gir oss et utmerket utgangspunkt for å organisere flere ansatte i servicenæringene. Det er stort potensial for økt organisering i butikker, kjøpesentra og innen servering, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Med en tariffavtale er de ansatte sikret en del minstebestemmelser som ikke er lovfestet, blant annet rett til fem ukers ferie.

Organisere uorganiserte

Andelen organiserte arbeidstakere er lavere i privat tjenesteytende sektor enn i arbeidslivet som helhet. Det betyr også at rekrutteringspotensialet for fagbevegelsen er stort, i form av et høyt antall uorganiserte arbeidstakere.

– I flere regioner er det prosjektsekretærer som driver oppsøkende arbeid i servicesektoren. Det gir uttelling. Det er mange ansatte i denne næringen som ikke er organisert, men som setter pris på at LO tar kontakt. I mange tilfeller fører det også til tariffavtale, sier Olsson.

14 000 arbeidsplassbesøk

I løpet av fjoråret gjennomførte LO og forbundene over 14 000 arbeidsplassbesøk i forbindelse med serviceprosjektet. På mange av arbeidsplassene er det tariffavtale i dag, men mange har ikke organiserte i det hele tatt.

– For oss er det viktig å snakke med medlemmer og potensielle medlemmer. Derfor driver vi mye med oppsøkende virksomhet, forklarer Olsson.

I tillegg til de 125 nye tariffavtalene ble åtte avtaler reddet som en følge av at prosjektet har fulgt opp arbeidsplasser som har mistet medlemmer. Til sammenligning resulterte arbeidet med serviceprosjektet til 134 tariffavtaler i perioden 2016-2019. På grunn av pandemien ble det lavere aktivitet i 2020 og 2021.

Fordeler med tariffavtale

  • Garantert, avtalefestet lønn
  • Avtalefestet pensjon
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Avtalefestete tillegg for overtid
  • Bistand fra fagforeningen ved konflikt