Krig, krise og dyrtid – tillitsvalgtes erfaringer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne som sitter sammenkrøket i en vinduskarm. Illustrasjon.
Fafo setter psykiske plager på dagsorden gjennom sin rapport.

Krig, krise og dyrtid – tillitsvalgtes erfaringer

Så mange som 64 prosent av LOs tillitsvalgte svarer i at de har erfaringer med ansatte som har eller har hatt psykiske plager i løpet av de siste to årene. Dette er blant funnene av Fafos oppsummering av LOs tillitsvalgtspanel i 2022.

Arbeidsmiljø

Etterdønninger etter koronapandemien, krig i Europa, energimangel og økende priser. 2022 var et spesielt år på mange måter. Hvordan er det å være tillitsvalgt i LOs forbund når så mye er i endring?

Rapporten samler resultatene fra to undersøkelser blant tillitsvalgte i LO-forbund i 2022 og er delt opp i åtte ulike temaer:

  1. Økonomiske framtidsutsikter
  2. Kompetanseutvikling
  3. Tillitsvalgtes prioritering for kongressperioden
  4. Likestilling og rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte
  5. Mangfold og diskriminering
  6. Trakassering, trusler og vold
  7. Psykisk helse – erfaringer og beredskap

Dette skriver Fafo i rapporten.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra LOs tillitsvalgtspanel i 2022. Fjoråret var blant annet preget av stor etterspørsel etter arbeidskraft etter en periode med høy arbeidsledighet under koronapandemien. Den økonomiske situasjonen i virksomhetene og oppdatert kompetanse blant arbeidstakerne er områder som belyses. Videre har vi spurt om hva LO bør prioritere i den kommende kongressperioden. Lønn er nå det viktigste for de tillitsvalgte. Andre temaer er betydningen av etnisk mangfold, likestillingsarbeidet i virksomhetene og rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte. Det er også spørsmål om håndtering av seksuell trakassering og psykiske helseplager på arbeidsplassene.

Om Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Fafos nettsider