Flere bransjer inn i arbeidsmiljøportalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Maskot / Maskot / NTB

Flere bransjer inn i arbeidsmiljøportalen

Som et ledd i partenes og myndighetenes satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i IA-avtalen, er arbeidsmiljøportalen nå utvidet med flere nye bransjer.

Arbeidsmiljø

På arbeidsmiljøportalen finner du en oversikt over risikofaktorer innen arbeidsmiljø i din bransje. I tillegg finner du kunnskapsmoduler utviklet spesielt for tillitsvalgte og verktøy for bruk i virksomheten.

Sjekk ut arbeidsmiljøportalen her! 

Hva er arbeidsmiljøportalen? 

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er rettet mot bransjene og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet står bak portalen. 
 

Kontakt