LO-ungdommen stiller sterkt på valglister over hele landet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Peggy på Utøya
UTØYA: LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte mange unge og flinke folk på AUFs sommerleir på Utøya denne uka.

LO-ungdommen stiller sterkt på valglister over hele landet

– Jeg er imponert over engasjementet og er så glad for alle disse unge, flinke folka som stiller opp for lokaldemokratiet, sier Peggy Hessen Følsvik etter besøket på AUFs sommerleir på Utøya.

Valg 2023

Over hele landet stiller arbeiderbevegelsens ungdom til valg. Det er flere hundre kandidater fra AUF, og over 80 av dem kommer fra den unge delen av fagbevegelsen.

– Valget er avgjørende for arbeidsfolk

Hessen Følsvik synes det er svært gode nyheter at flere av fagbevegelsens unge talenter engasjerer seg der de bor.

– Det valget vi går inn i er helt avgjørende for arbeidsfolk. Det er de unge som skal leve lengst med valgene vi tar i dag, og derfor anbefaler jeg alle medlemmene i LO om å støtte de unge og de faglige kandidatene.

På Utøya møtte LO-lederen mange av ungdommene. To av dem er Daniel Brandsrød og Henrik Drivenes.

Daniel Brandsrød er tillitsvalgt for industriarbeiderne ved den historiske bedriften Borregaard. Til daglig jobber han som prosessoperatør i kokeri. Her startet han som lærling, og har gjennom det siste tiåret engasjert seg i den lokale fagforeningen. Engasjementet gikk videre inn i Fellesforbundets ungdomsorganisering, og han er i dag leder for det sentrale ungdomsutvalget.

– Givende å arbeide for bedre vilkår for medlemmene

Brandsrød står på lista til Sarpsborg Arbeiderparti. Motivasjonen for dette er at han vil være med på å sikre et sterkt fellesskap.

– Gjennom årene i fagbevegelsen har det vært givende å arbeide for at medlemmene skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen. Men livet er mer enn bare jobb. Det handler om hvordan vi har det i hverdagen.

– Nå har jeg fått barn, og ser tydelig nødvendigheten av at alle familier har råd og mulighet til å gå i barnehage og på SFO og at alle kan delta i idrett og kulturaktiviteter. Rett og slett at alle barn er sikret en trygg og god oppvekst.

Som folkevalgt blir Daniel arbeidsgiver for 4525 ansatte i Sarpsborg kommune.

– Vi er godt i gang med å bygge en heltidskultur i Sarpsborg, men har fremdeles en vei å gå. Det virker som at den eneste løsningen til Høyre er å privatisere kommunen sine tjenester, fremfor å utvikle den videre i egenregi. Det kan vi ikke akseptere. Over hele landet sliter vi med å rekruttere arbeidsfolk for å jobbe i helse og oppvekst. Mer uforutsigbarhet, og dårligere lønnsforhold er det siste vi trenger.

Henrik Drivenes står på lista til Oslo Arbeiderparti. Han er født og oppvokst i en klassisk arbeiderfamilie, der moren er barneskolelærer og faren jobber på plattform i Nordsjøen. Han er 27 år, vært aktiv i HK Norge siden 2016 og stiller til valg for Oslo Arbeiderparti. Henrik er den første ungdomslederen i HK Norge som er frikjøpt fra arbeidsplassen på fulltid for å bygge ungdomsdelen til forbundet.

– Nå kjenner vi alle på at det blir langt tommere i lommeboken. Renta øker, og ting blir stadig dyrere. Når Oslo allerede er en så klassedelt by, gjør det at livene blir langt vanskeligere for oss med vanlige jobber i byen. Oslo Arbeiderpartis viktigste oppgave er å få ned de store forskjellene i byen vår.  

– Tjenester i fellesskapet og velferden vår må bli billigere for oss alle. Buss, tog og trikk må bli enda billigere, vi må sørge for at AKS blir åpnet for alle og at enda flere blir inkludert i arbeidslivet. Her har Arbeiderpartiet og Raymond gjort en fantastisk jobb gjennom åtte år. Den utviklingen må fortsette, ikke reverseres av Høyre.

– Nå må vi sørge for at flere fagforeningsfolk kommer inn i landets kommune- og bystyrer. Da må folk stemme på LO-medlemmer som står på står på listene.