Midler til velferd skal ikke endre opp som profitt hos komersielle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mor, far og lite barn gor hånd i hånd sett bakfra. Foto.
Foto: Pexels/Pixabay

Midler til velferd skal ikke endre opp som profitt hos kommersielle

– LO mener at midler bevilget til velferd skal gå til velferd og ikke ende opp som profitt hos kommersielle aktører, sier 1. nestelder i LO Sissel M. Skoghaug.

Tidligere i år la Avkommersialiseringsutvalget fram NOUen «Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører». LO har levert høring knyttet til NOUen, der vi støtter formålet med Avkommersialiseringsutvalget.

– Vi mener den foreslåtte definisjonen i delutredningen som utvalget leverte i januar, er et godt utgangspunkt for å innføre et skille mellom ideelle og kommersielle aktører. For eksempel bør dagens utbytteforbud i privatskoleloven med fordel erstattes med et slikt skille, sier Skoghaug. 

LO oppfordrer regjeringen til å benytte Avkommersialiseringsutvalgets arbeid til raskt å få på plass virkemidler som sikrer at offentlige midler ikke lekker ut som profitt til kommersielle aktører. I den forbindelse er det viktig at de ulike sektordepartement kobles på i oppfølgingen av sluttrapporten som kommer i juni.

Kontakt