Havbruk til havs – Norges neste industrigren?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung kvinne ser utover havet. Bilde tatt bakfra.

Havbruk til havs – Norges neste industrigren?

Havbasert havbruk kan bli Norges neste industrieventyr. En ny rapport fra LO og NHO synliggjør store ringvirkninger og nye arbeidsplasser i hele verdikjeden.

Rapporten ble lansert av Biomarint Forum i dag og er laget av Menon og SINTEF på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Sjømat Norge, Norsk Industri og Biomarint forum. 

- Norge er ledende i verden på havbruk, og sammen med de andre havnæringene gir det grunnlag for næringer innen både privat og offentlig sektor. Havbruk har et stort potensial til å vokse videre på en bærekraftig måte og forsyne verden med sunn mat. Dette krever mer innovasjon og teknologiutvikling og en aktiv og forutsigbar næringspolitikk, sier LO-sekretær Terje Olsson. 

Han viser til at Menon har antatt at det er mulig å produsere på 480 000 tonn laks ved full produksjon fra og med 2033. Dette tilsvarer i en tredel av dagens produksjon av laksefisk i kystnært havbruk. I den oppskaleringsfasen som beskrives i rapporten foretas det betydelige investeringer og produksjonen vil øke gradvis i årene fremover. 

Rapporten redegjør nærmere for hva som skal til for å realisere havbruk til havs, og hvilke konsekvenser det kan ha om man lykkes. Dem drøfter innledningsvis betydningen av verdikjeden i havbruk til havs og utbroderer om hvordan denne skiller seg fra kystnært havbruk.  

Mens man innenfor slakteri og fôrproduksjon stort sett vil kunne oppskalere eksisterende produksjon gjennom kjent teknologi, vil det være nødvendig å utvikle nye løsninger og tilpasninger i andre deler av verdikjeden. Det vil være behov for mye nyvinning innen konstruksjon og sertifisering av anlegg til havs, men også innen logistikk og smoltproduksjon vil det være behov for å tenke nytt om man skal lykkes med å realisere havbruk til havs.

Kontakt