Finansoppgjøret: Enighet mellom LO og Finans Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Folkets hus
ENIGHET: LO er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen.

Finansoppgjøret: Enighet mellom LO og Finans Norge

LO er kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen. Partene er enige om en ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med rammen for frontfaget. Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet.

– Vi har blitt enige om en ramme på 5,2 prosent. Det er i tråd med rammen for frontfaget, sier forhandlingsleder for LO Christopher Beckham.

Beckham kan opplyse om at det har vært krevende forhandlinger og stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis sentralt og hvor mye som skulle fordeles individuelt via en lokal pott.

– I en tid med høy prisvekst og renteoppgang har det vært viktig for LO å få til et godt generelt tillegg til alle, mens Finans Norge ønsket mest til lokal fordeling.

Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 2,65 prosent, minimum kr.18 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Det generelle tillegget utgjør om lag 50% av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.

– Vi oppfordrer nå tillitsvalgte til å ta aktiv del i de lokale forhandlingene og påvirke kriteriene for fordeling, for å sikre at medlemmer som har hatt svak lønnsutvikling blir prioritert, sier Beckham.

Les protokollen her.