Eksportindustri

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy hessen Følsvik og NHOs adm. dor. Ole Erik  Almlid

Norsk eksport for over 1000 milliarder

Aldri før har norsk industri eksportert mer enn i 2022. Men det er noen skjær i sjøen.

Samlet endte norsk eksport, utenom olje og gass, i 2022 for første gang på over 1 000 milliarder kroner. Felles for eksporten både med og uten olje og gass, er at oppgangen nesten utelukkende er drevet av vekst i viktige globale priser på eksempelvis gass, fisk, aluminium og gjødsel.

Eksporten understøtter sysselsetting i hele landet både i eksportnæringene selv, og hos deres leverandører og underleverandører.

- Ringvirkningene av norsk eksport er enorm - og legger grunnlag for totalt 610 000 arbeidsplasser. Det betyr at en av fem norske arbeisplasser er direkte knyttet til eksport. Dette er gode arbeidsplasser, ofte ute i distriktene, som betyr mye for lokalsamfunnene de er, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Likevel er det bekymringsfullt at norsk eksport sakker akterut, at vår eksportvekst er langt lavere enn mange andre land. Vi blir utfordret av konkurrenter i andre land og det må vi ta på alvor, legger hun til.

Det er maritim næring som har størst eksport, med omtrent 240 milliarder kroner. Etter maritim næring er henholdsvis kraftintensiv næring og sjømatnæringen de største eksportnæringene utenom olje- og gassnæringen.

Les eksportmeldingen, som Menon har laget på vegne av LO og NHO her.

 

Kontakt