- Bra for økonomien til folk flest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung mann poserer foran kamera. Foto.
Foto: AdobeStock Økning i studiestøtten bidrar til en litt enklere studiehverdag for landets studenter.

Statsbudsjettet: - Bra for økonomien til folk flest

- Dette er et budsjett for rettferdig fordeling og grønn omstilling, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om en ny budsjettavtale. Blant annet økes minstesatsene til uføre og AAP-mottakere, studiestøtten økes, barnetrygden økes og SFO blir billigere for tredje trinn.

- Denne budsjettenigheten er bra for folk flest. Den bidrar med å gjøre livet litt enklere for mange av de som har det tøft i dyrtiden. Mer penger til SFO og barnetrygd vil være bra for familieøkonomien til mange LO-medlemmer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Grønn omstilling

Hun peker også på økt satsing på grønn omstilling, klima og skogsatsing og reduksjon i kuttet i CO2-kompensasjonsordningen som viktig.

- Regjeringen fortsetter å ta industri og næringsliv på alvor gjennom gjennom 4 milliarder til grønn industri. Nå er det viktig at regjeringen starter en dialog med arbeidslivets parter om en forutsigbar CO2-kompensasjonsordning. Det er avgjørende for  mange av LOs medlemmer, sier hun videre.

Rekruttering til Helse Nord

Et rekrutteringstilskudd til Helse Nord på 200 millioner kroner, er også positivt.

- Det haster å få tak i nok kvalifisert helsepersonell i nord. Dette vil gjøre det enklere å sette i gang gode tiltak så fort som mulig, sier LO-lederen.

Kontakt