Sylvia Stølan

Sylvias Stølans (1983) illustrasjoner tar ofte utgangspunkt i det analoge, enten det er håndtegnede illustrasjoner eller collager.

Hun har arbeidet som illustratør både i utlandet og Norge. Nå bosatt i Trondheim, hvor hun var en del av arbeidskollektivet OLO og har undervist ved Høyskolen Kristiania.

OM MOTIVET

Hver bokstav er en liten øy, men sammen utgjør de noe større. Inspirert av kampånden til LOs plakater gjennom tidene er dette en collage av mange elementer satt sammen til en større helhet. En plante spirer gjennom ordene og gir håp for framtiden.

www.sylviastolan.com
@sylviastolan