Programmet

Åpning av kongressen

Åpningstale v/LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Pause

Minnetale

v/LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Beretningene v/dirigentene

Beretningene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

Pause

LOs regnskaper

Regnskaper 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 v/LO-sekretær Terje Olsson.

Møteslutt

Side event om Sulis-filmen. Kulturhuset

Gjestemiddag

Spiseriet Møller i Oslo Kongressenter