Kongressdokumenter til LO-kongressen 2022

Her finner du dokumenter som legges fram til behandling på LOs 35. ordinære kongress 30. mai til 3. juni 2022.

Dagsorden pkt. 1 Åpning

Åpning og praktiske opplysninger

Dagsorden pkt. 2 Konstituering

Del 1 Dagsorden og forretningsorden

Del 2 Møtefunksjonærer og komiteer

Valgkomite                              

Dagsorden pkt. 3 Beretninger

Her finner du LOs beretninger for inneværende kongressperiode.

LOs beretning 2017

LOs beretning 2018

LOs beretning 2019

LOs beretning 2020

LOs beretning 2021

Dagsorden pkt. 4 Regnskaper

Regnskapene for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 er godkjent av LOs representantskap, og legges fram for LO-kongressen til orientering.

Regnskaper

Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon                                         

Del 1. LOs organisasjonsprogram 2022–2025. Forslag og innstillinger

Del 2. Organisasjonsgjennomgangen 2017–2022. Forslag og innstillinger

Dagsorden pkt. 6 Vedtekter

Omfatter LOs vedtekter og vedtekter for LOs lokalorganisasjoner.

LOs vedtekter. Forslag og innstillinger

Dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet

De innkomne forslagene er delt inn i to hefter, del 1 og del 2. 

Del 1.  LOs handlingsprogram. Innkomne forslag, nr. 8000–8775

Del 2. LOs handlingsprogram. Innkomne forslag, nr. 8776–9443

Del 3. LOs handlingsprogram. Sekretariatets innstilling

Del 4. Uttalelser og bevilgninger. Innkomne forslag og innstillinger

Uttalse om Ukraina