Rashid Akrim

Rashid Akrim er en digital designer med lang erfaring fra blant annet NRK, hvor han har arbeidet visuelt med prosjekter som SKAM, P3gull, Lovleg og Urørt. Han er opptatt av å alltid ha fokus på det visuelle, funksjonelle og de emosjonelle verdiene innen design. Han brenner for illustrasjon, typografi, kunst og teknologi.

NESTEN RØDT, HVITT OG BLÅTT

Vi utfører mer og mer arbeid på digitale flater og er alltid tilgjengelig.
For mange har dagens arbeidsliv ingen start og slutt. Tittelen på verket sier noe om at vi ikke er helt i mål med det vi ønsker å oppnå.

Jeg ønsket å representere mangfold gjennom karakterer i en arbeidssituasjon mange kjenner seg igjen i. Mye skjermtid og kommu-
nikasjon på tvers av flater. Vi sitter ofte sammen, men kommuniserer på tvers av digitale verktøy og på tvers av landegrenser. Fargevalget ble en kombinasjon av LOs rødfarge, med en soft tone og en hard kontrast.

Jeg ønsket å trekke frem noe fra LOs arbeid gjennom typografisk lek.
Håper den vekker nysgjerrighet og et smil, samtidig som den kan kommunisere mangfold og retten til lik lønn for likt arbeid.

www.huskmelk.no
@HUSKMELK