Voksenopplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Voksenopplæring

Permittert? Arbeidsledig? Lyst på nye utfordringer? Gjennom gratis karriererettledning hjelper Karriere Vestland til med kartlegging av kompetanse og mulighetsrom, slik at den enkelte kan komme styrket tilbake til arbeidslivet i den andre enden.

Skal norsk arbeidsliv klare framtidens omstillinger er man avhengige av at det tilbys gode vilkår for at arbeidstakere skal kunne tilpasse seg. Det kan være vanskelig å orientere seg om relevant utdanning i et moderne arbeidsliv. LO er opptatt av at det legges til rette for at den enkelte skal ha muligheten til å få kvalitetssikret karriereveiledning og rådgivning.

Desember meldte NAV at 12.300 personer, eller 3,6% av befolkningen i Vestland var registrert som helt ledige. Dette var et scenario LO fryktet ville komme, og man var tidlig ute med å kreve en styrkning av tilbudene, og at reglene for dagpenger ble endret slik at arbeidsledige kunne utnytte perioden til å styrke sin egen kompetanse.

Gjennom trepartssamarbeidet fikk LO gjennomslag for økt støtte til voksenopplæring i regionen, og to millioner kroner i koronamidler ble delt ut til Karriere Vestland. Med rett veiledning kan arbeidstakere styrke sin egen posisjon, og den enkeltes muligheter øker i fremtidens arbeidsmarked.

Gjennom Karriere Vestland kan alle voksne over nitten år få gratis karriererettledning. Tilbudet er perfekt for arbeidsledige, permitterte, men også andre som har behov for tilpasning for å kunne øke kompetansen. Karriererettlederne i Karriere Vestland har lang og bred utdannings- og yrkeserfaring, og tilbyr samtaler over telefon og video. Etter hvert kan det også bli aktuelt med fysisk oppmøte og rettledning på et av kontorene i Alver, Bergen, Stad, Stord og Sunnfjord.

Samtaler kan bestilles gjennom dette skjemaet

Det er også mulig Det er også mulig å lese mer om Karriere Vestland å deres nettsider, Facebook, eller Linkedin 

Kontakt