Strukturell rasisme i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Photo by Tiger Lily from Pexels

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering skal ikke forekomme i norsk arbeidsliv. Likevel viser en fersk rapport at det motsatte er tilfelle i Bergen. Fire av ti melder at de opplever diskriminering når de søker jobb.

På bestilling fra kommunen har Vista Analyse i samarbeid med KIFO, levert en rapport som tar for seg strukturell rasisme i Bergen. Rapporten bekrefter ikke bare at forskjellsbehandling, diskriminering, og rasisme eksisterer i byen, men peker også ut arbeidslivet som den mest utsatte samfunnsarenaen. Dette gjelder spesielt tilgangen til norsk arbeidsliv, hvor mange opplever å bli diskriminert.

En av informantene i rapporten er en kvinne fra Latin-Amerika. Hun hadde tatt fagbrev, og etter to måneder med intens jobbsøking var hun endelig blitt innkalt til intervju. Hun beskriver hvordan gleden over det hun selv hadde opplevd som et godt intervju brått rives bort av en kommentar fra lederen.

«Er du klar over at du er her fordi det er krav om at innvandrere må intervjues for stillingen?»

Frihet fra diskriminering er en grunnleggende verdi for LO, og fagbevegelsen skal gå foran i kampen mot holdninger, og ytringer som bunner i hat. Derfor er LO opptatt av å ta vare på mennesker med ulik minoritetsbakgrunn i arbeidslivet, og i ansettelsesprosesser.

LO er opptatt av å arbeide for et styrket vern mot diskriminering i lov- og avtaleverket, og for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringsloven. Kongressen har forpliktet LO til disse målsettingene, ved å stadfeste det i LOs handlingsprogram.

I 2020 startet LO opp samarbeidet «Rik på Mangfold» med Norsk Folkehjelp. Dette er et nettverk som forplikter partene til å jobbe for et arbeidsmiljø fritt for diskriminering, gi tillitsvalgte den kunnskapen de trenger for å kunne håndtere diskriminering på vegne av medlemmene, og jobbe aktivt for å være et inkluderende forbund som bruker all kompetanse i et mangfoldig arbeidsliv.

Vi er likevel ikke der vi vil, eller bør være riktig enda. Vi må forsikre oss om at helhetlig antidiskrimineringsarbeid er en del av opplæringen til alle tillitsvalgte, og sikre bedre representasjon av tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i alle ledd. LO Vestland ønsker å tilrettelegge for at vi skal få flere tillitsvalgte som for eksempel, Bergens egneBergens egne Fauzia Hussain-Wiik, Atia Ijaz, og Jeron Joseph

Kontakt