Regionrådet i LO Vestland støtter streiken i Kultursektoren

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionrådet i LO Vestland støtter streiken i Kultursektoren

Streiken i opera, teater og orkestrene handler om rettferdig, livslang og kjønnsnøytral pensjon.

LOs medlemmer i Creo, Fagforbundet og NTL er i streik fordi de vil beholde fundamentet som velferdsstaten er fundert på; solidaritet og samhold i kollektive løsninger!

 

De streiker fordi arbeidsgiverne i Spekter ikke holder sine løfter.

 

De streiker fordi arbeidsgiver mener at medlemmene ikke vet sitt eget beste ved å kreve like pensjonsytelser for kvinner og menn.

 

De streiker fordi arbeidsgiverne i Spekter ikke har klart å komme tilbake med forslag til en varig løsning. Spekter mener at man skal fortsette med den ordningen som medlemmene gikk med på å innføre midlertidig for 5 år siden, for å redde bedriftens økonomi. Det har hele tiden vært meningen at ordningen skulle være midlertidig. LOs medlemmer var ansvarlige og tok ansvar da det gjaldt. Regionrådet konstaterer at arbeidsgiverne i kultursektoren løper fra sitt ansvar.

 

Framtidas pensjon er en sak for hele arbeidslivet. Regionrådet registrerer at arbeidsgiverne i kultursektoren har vist stor utholdenhet i å trenere og tåkelegge prosessen for rettferdig pensjon. De vil for enhver pris unngå at medlemmene får den fellesskapsløsningen de var lovet.

 

Dette bekymrer alle, og er en av de viktigste kampsakene fremover i LO. 1,5 millioner nordmenn har nå en innskuddspensjon som kun er en sparekonto, og som ikke holder livet ut. enda større er bekymringen når vi vet at denne spareordningen diskriminerer kvinner. Med økende levealder i fremtiden blir tjenestepensjon viktigere og det er helt nødvendig å adressere dette politisk.

 

Kravet om at pensjon skal bygges på kollektive løsninger er legitimt og rettferdig, og har regionrådet i LO Vestlands fulle støtte!

 

 

Vedtatt 14. sep. 2021

Regionrådet i LO Vestland