Linda Merkesdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagpolitisk kandidat: Linda Monsen Merkesdal

"Hjerte mitt brenner for at alle skal oppleve å bli en del av samfunnet, alle skal ha samme muligheter, og samme tilbud."

Skal vi få til en politikk som gagner arbeiderklassen er vi avhengige av politikere som har et forhold til hva som skjer på gulvet, ute i det faktiske arbeidslivet. Vi trenger stortingskandidater som kjenner fagbevegelsen og det vi sloss for. Heldigvis har vi i dag flere partier som ønsker å sende gode fagpolitiske kandidater til Stortinget.

LO Vestland har gjennomført en serie med korte intervju av fagpolitiske kandidater i fylket. Denne gangen har vi snakket med Linda Monsen Merkesdal, 4. kandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets.

1. Fortell litt om deg selv

Jeg heter Linda Monsen Merkesdal, 48 år, gift, Mor til Camilla 18, Tonje 22, og Benedicte 28. Jeg er en sosial person, som er glad i folk, dyr, mat, reiser og musikk.

Jeg blir provosert over urettferdighet, forskjellsbehandling og diskriminering. Men, tenker ofte dette handler om uvitenhet, og at det derfor kan motarbeides. Jeg er en realistisk optimist som tror det finnes en løsning på de aller fleste utfordringer. Bare man jobber strategisk, og lenge nok.

2. Fortell litt om din bakgrunn i fagbevegelsen, og hvilken betydning den har for deg

Som 19 åring ble jeg mor, og utdannet meg som Hjelpepleier. På dette tidspunktet var jeg alene med omsorgen. Barnehager, var ikke tilpasset min arbeidstid, og det var heller ingen faste stillinger. Dette resulterte i at jeg måtte jobbe ulike deltidsstillinger, som renholder, kontormedarbeider, butikkmedarbeider, i helsevesenet og institusjoner. Stillingen var ofte vakante, eller vikariater. For å få fast stilling bestemte jeg meg i 2011 for å utdanne meg til Vernepleier. 

For meg har det betyd noe å være en del av en fagbevegelse. Det er trygghet i hverdagen, og trygghet i arbeidslivet. Fagbevegelsen jobbet med utfordringer som har preget, og preger folk sin hverdag. Jeg husker når jeg første gang snakket med noen fra fagforbundet. Jeg ble sett i mitt arbeid, fortalte om mine rettigheter, arbeidsgiver sitt ansvar og hvordan fagforbundet jobbet for at mine rettigheter skulle bli ivaretatte. Dette ble en støttemur, som gjorde at jeg ble trygg til å ta avgjørelser, og stille krav til arbeidsgiver.

Det at Fagforbundet kom ut på arbeidsplassen, og informerte, gjorde at jeg ble medlem. 

Å være medlem av Fagforbundet betyr for meg at vi er flere som snakker felles sak, flere som kan sikre at vi har trygge, gode ordninger for ulike utfordringer i arbeidslivet. Jeg har som både arbeidstaker, og arbeidsgiver, hatt stor nytte av å ha tett samarbeid med fagbevegelsen. Som arbeidsgiver, fått gode råd, innspill, og veiledning. Som arbeidstaker er det en trygghet med en organisasjon som ser medlemmene sine, og jobber inn mot det politiske for å sikre arbeidstakere en stemme. Det å være en av 970 000 medlemmer, og ha 60 000 tusen tillitsvalgte i ryggen er trygghet.

Jeg oppfordrer alltid ansatte, og kollegaer til å være organisert

3. Fortell litt om hvilke saker du brenner for 

Hjertet mitt brenner for at alle skal oppleve å bli en del av samfunnet, alle skal ha samme muligheter, og samme tilbud. Hele faste stillinger, lønn, trygghet i jobb. Jobbe med å øke status for fagarbeidere. Bekjempelse av fattigdom. Psykisk helse, utdanning, utenforskap, samferdsel, distriktspolitikk, likestilling, og integrering. Dette er temaer jeg kan snakke lenge om.

 

Stortingsvalget 13.september blir et viktig valg for oss i arbeiderbevegelsen. Vi ønsker oss en ny rødgrønn regjering.