Behov for utvidet permitteringsperiode uten lønnsplikt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Behov for utvidet permitteringsperiode uten lønnsplikt

NHO og LO ber om en snarlig endring i permitteringslønnsregelverket slik at perioden med fritak for lønnsplikt under permittering utvides til 52 uker.