Troms og Finnmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionTroms og Finnmark

Spisshusene i Longyearbyen, Svalbard.
Jim Bensvik Spisshusene i Longyearbyen

LO Troms og Finnmark

LO Troms og Finnmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 950 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor Troms og Finnmark er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva gjør vi på regionskontoret

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Troms og Finnmark

Kontakt

 

Kontoret i Tromsø
LO Troms og Finnmark
Skippergt. 41
Postboks 6166
9291 Tromsø

Kontoret i Kirkenes 
LO Troms og Finnmark
Dr. Wesselsgt. 18
9917 Kirkenes

Kontoret i Longyearbyen
LO Troms og Finnmark
Elvesletta 509
Longyearbyen

Følg oss på Facebook

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: tromsogfinnmark@lo.no

Nyheter fra LO Troms og Finnmark