Beretning 2023 - LO Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Østfold har hatt et svært aktivt år i 2023!

Her er en oversikt over noen av de viktigste hendelsene og aktivitetene.

Storstreik for mindre forskjeller

En stor streik ble organisert for mindre forskjeller og en solidarisk ramme i mellomoppgjøret.  Streiken var nok også avgjørene for at LOs forbund nå har en million medlemmer totalt. I Østfold ble 550 LO-medlemmer tatt ut i streik . Streiken ble avsluttet med et godt resultat! Les mer.

Organisasjonsarbeid

Regionkontoret har hatt flere møter og arrangementer innen egen organisasjon. Kontoret har deltatt i fora og etablert et bredt kontaktnettverk i kommuner, fylke og stat. Etableringen av nye Østfold fylkeskommune har vært en sentral del av arbeidet, inkludert opprettelsen av nye utvalg og komiteer.

Lokalorganisasjoner og aktiviteter

Det er fem lokalorganisasjoner i regionen: LO i Fredrikstad, LO i Indre Østfold, LO i Halden, LO i Moss og omegn, og LO i Sarpsborg og Rakkestad. Aktivitetsnivået i lokalorganisasjonene varierer, men alle har arrangert egne arrangementer, deltatt på fellesaktiviteter og jobbet fagligpolitisk. LO lokalt har også gjort viktig arbeid i forbindelse med valgkampen, 1. Mai og LOs sommer- og lærlingpatrulje.

Fagligpolitisk samarbeid

Østfold har en langvarig tradisjon for effektivt formelt og uformelt fagligpolitisk samarbeid. Kontoret har aktivt deltatt i møter med politikere og representanter fra stortinget, fylkeskommunen og kommunene. Samarbeidskomiteen LO/Ap har behandlet en rekke saker, inkludert fagligpolitisk valgkamp, CO2-kompensasjon og budsjettet for den nye Østfold fylkeskommune.

Regionale konferanser og utvalg

LO Østfold har arrangert to regionkonferanser med fokus på den fagligpolitiske situasjonen, nye Østfold fylkeskommunen, valgkamp, det rødgrønne Østfold i 2023, LOs ungdomsarbeid, samt evaluering av LOs Sommerpatrulje og Lærlingpatrulje. Konferansene resulterte i uttalelser om utfordringer knyttet til levekår, arbeid for hele stillinger, forbedret bemanning, kraft som regionens viktigste fortrinn, ivaretakelse av fengselsansatte, støtte til ansatte i SLB UK, forbedringer av jernbanen, og økt samarbeid for Østfold.

Ungdomsaktiviteter

LOs ungdomsutvalg i Østfold har vært svært aktivt med møter, dagssamling, arbeidskonferanse, og arrangementer som ungdomskonferanse, skolebesøk, studentarbeid, og fagligpolitisk arbeid. Sommerpatrulje og Lærlingpatrulje har vært suksessfulle med rekordbesøk og oppslag. Ungdomssekretæren har også vært på skolebesøk, arrangert studentaktiviteter og bidratt til det fagligpolitiske samarbeidet med AUF.

Familie- og likestillingspolitisk utvalg

Utvalget har hatt møter og  deltatt på regionkonferanser, markert kvinnedagen og deltatt i media med leserinnlegg. En Facebook-side ble opprettet, og utvalget har jobbet med handlingsplan.

LO Østfolds Beretning 2023.pdf

Med et aktiv 2023, så gleder vi oss å se hva 2024 vil bringe!

Kontakt