Møte Tonje Brenna

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fruktbart kontaktmøte med arbeidsministeren

Torsdag 7. desember arrangerte vi i samråd med Arbeids- og likestillingsdepartementet et nyttig kontaktmøte mellom arbeidsminister Tonje Brenna og flere av forbundene i Oslo og Akershus. Det ble tatt opp en rekke aktuelle saker under møtet, med temaer fra alt innenfor språkopplæring i bedrifter til økt trykk på praksisplasser for de unge fremtidige arbeidstakerne i vår region.

Oslo og Akershus rommer en stor del av den arbeidsføre befolkningen i Norge. Tillitsvalgte i vår region representerer dermed en stor gruppe mennesker som til daglig står i et arbeidsliv fult av kjente og ukjente problemstillinger, og som trenger at sin stemme blir hørt. Gjennom dette nyopprettede møtet med Arbeids- og likestillingsdepartementet har vi etablert en direkte dialog der forbundene kan stille spørsmål og ta opp saker direkte med arbeidsministeren og de ansatte i embetsverket.

– Dette møtet gir oss som tillitsvalgte, og som stemmer fra arbeidslivet, en fin mulighet til å ta opp våre saker med statsråden ansikt til ansikt, sier regionleder Torbjørn Ness, og fortsetter:

– Forbunda spilte inn spørsmål og saker til møtet med stor iver, og jeg ser frem til å se hvordan departementet følger opp innspilla som har kommet inn.

Sakslisten besto av temaer spilt inn av forbundene og LOs lokalorganisasjoner i Oslo og Akershus, og berørte blant annet språkopplæring i bedrifter, flere praksisplasser til unge i skolen, kriterier for anbudsrunder på Gardermoen og Øvre Romerike, lovfesting av dagtilbud for mennesker med utviklingshemming, samt mer.