LO Luftfart kampanje sett strek

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø. Det er på tide å sette strek!

«Sett strek» er LO Luftfart på Gardemoen sin kampanje for å markere nulltoleranse for trakassering, mobbing, seksuell trakassering og rasisme på arbeidsplassen. Vi vil sette en strek for uakseptabel oppførsel og belastende arbeidsmiljø. Sammen kan vi jobbe for et arbeidsmiljø preget av respekt, likestilling og samarbeid.

KJENNETEGN PÅ HVA SOM GIR ET GODT ARBEIDSMILJØ

  • Respekt og inkludering for alle uavhengig av bakgrunn
  • Åpen og ærlig kommunikasjon mellom ansatte og ledelse
  • Ingen aksept for (seksuell) trakassering, mobbing eller rasisme
  • Muligheter for opplæring og karriereutvikling
  • Balansert arbeidsliv som prioriterer ansattes helse og velvære.

 

Hva er trakassering? 

Trakassering er uønsket atferd som krenker en persons verdighet og skaper en fiendtlig arbeidsatmosfære. Eksempler inkluderer nedsettende kommentarer og latterliggjøring.

Hva er seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som skaper en fiendtlig arbeidsmiljø. Dette kan omfatte uønskede seksuelle kommentarer og berøringer.

Hva er mobbing? 

Mobbing er repeterende negativ atferd som sår tvil om en persons verdighet. Dette kan inkludere ryktespredning og verbale angrep.

Hva er rasisme? 

Rasisme er diskriminering basert på rase, etnisitet eller nasjonal opprinnelse. Dette kan inkludere negative stereotyper og fordommer.

 

BESTEMMELSER SOM GIR VERN MOT TRAKASSERING

Arbeidsmiljøloven: §4-1 Krav til et fult forsvarlig arbeidsmiljø. §4-3 (3) Trakassering og annen utilbørlig opptreden.

Særskilt beskyttelse i likestilling- og diskrimineringsloven: §13 jf. §16

Straffeloven: De mest alvorlige tilfellene er straffbare handlinger

Forbud mot trakassering: §13 (2) i likestillings- og diskrimineringsloven «[…] handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, eller ydmykende

 

Et godt arbeidsmiljø handler om trygghet, respekt og inkludering på arbeidsplassen. Det er fundamentalt for din trivsel og produktivitet.

Vi er på lag med godt arbeidsmiljø - sammen står vi sterke mot trakassering og diskriminering.