Lærlingpatruljen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lærerik lærlingpatrulje!

Sammen med engasjerte og dyktige tillitsvalgte arrangerte vi i uke 44 årets lærlingpatrulje. Der møtte vi flere fornøyde lærlinger som hadde mye å fortelle oss!

Hensikten med lærlingpatruljen er å ta tempen på lærlingenes arbeidshverdag og spre informasjon om rettighetene de har. Lærlinger har rettigheter i både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, men mange er ikke klar over nettopp dette og har flere spørsmål knyttet til bla. opplæring og arbeidslivet generelt. Derfor har LOs kongress vedtatt at det skal arrangeres lærlingpatrulje i alle LOs regioner.

Lærlingene er blant de yngste arbeidstakerne vi har, og for mange er dette det første møtet med arbeidslivet. Det er kjempeviktig at læretida er positiv  , sier Regionleder Torbjørn Ness, og fortsetter:

Inntrykkene de gjør seg i læretida er ofte helt sentrale for hvordan de har det seinere i arbeidslivet. Lærlingpatruljen gir oss muligheten til å snakke med de unge direkte og kartlegge, noe som er svært verdifullt for både oss og for dem.

Årets patrulje i Oslo og Akershus ble gjennomført fra 31. oktober til 3. november. Der besøkte vi nesten 80 arbeidsplasser, helt fra sør i Oslo til Nord på Gardermoen. Lærlingene vi møtte var stort sett fornøyde og kunne gi gode tilbakemeldinger.

Etter korona har vi observert færre lærlinger ute på arbeidsplassene, og dette var også tilfelle i år. Vi fikk dermed forsikringer om at dette skulle ta seg opp til neste høst når bedriftene var kommet ordentlig i gang, og vi ser stort frem til å besøke enda flere lærlinger da.

Midtveis i patruljeuka dro alle deltakerne som ønsket det på bowling og pizza, og vi kan melde om at det var svært god stemning til tross for lave poengsummer. Vi øyner et forbedringspotensiale på akkurat dette aspektet.

 

LOs 10 bud for en god lærling i arbeidslivet

1. Vær aktiv i opplæringen, og pass på at du får den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen.

2. Vær en aktiv lærling i opplæringssituasjonen.

3. Benytt deg av bedriftens faglige støtteapparat i opplæringsspørsmål.

4. Møt opp presis.

5. Husk at unødig fravær går ut over både bedriften og kollegene dine.

6. Vis respekt for kolleger og vær høflig.

7. Vær ikke redd for å spørre andre om rutiner i bedriften.

8. Hold orden på arbeidsplassen din.

9. Ta kontakt med den tillitsvalgte hvis det oppstår vanskelige situasjoner i arbeidsforholdet.

10. Organiser deg – fellesskap gir trygghet!

 

Les mer om lærlingpatruljen her!