Hovedoppgjøret 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hovedoppgjøret 2024 – rettferdig reallønsøkning til alle arbeidsfolk

Det er partallsårs og igjen klart for hovedoppgjør! Det betyr at alt i tariffavtalen, ikke bare lønn, er oppe til forhandling. Forhandlingene er lagt til midten av april, og før den tid er det derfor viktig at vi fortsetter å sikre flere organiserte, og styrker vår posisjon bak hver tariffavtale.

Det er partallsårs og igjen klart for hovedoppgjør! Det betyr at alt i tariffavtalen, ikke bare lønn, er oppe til forhandling. Forhandlingene er lagt til midten av april, og før den tid er det derfor viktig at vi fortsetter å sikre flere organiserte, og styrker vår posisjon bak hver tariffavtale.  
 
Forhandlingene gjennomføres enten samordnet – hvor LO og NHO forhandler sentralt – eller forbundsvist, hvor LOs forbund forhandler med sin arbeidsgivermotpart i privat eller offentlig sektor. Det er LOs representantskap som avgjør om oppgjøret skal være samordnet eller forbundsvist. Mellomoppgjøret gjennomføres ofte samlet, og hovedoppgjøret forbundsvist. Er du usikker på noen av begrepene som brukes i et oppgjør, kan du lese mer her
 
I 2023 endte mellomoppgjøret i streik. Det var nødvendig for å sikre alle grupper økt kjøpekraft. Fortsetter prisstigningen og dyrtiden lenge nok er det vanskelig å sikre både kjøpekraft og arbeidstakerne en god andel av verdiskapningen, da spesielt for lavtlønnede. Utviklingen i den norske økonomien og vår avhengighet av internasjonal handel utgjør mulighetene og begrensningene i årets oppgjør.  
 
Med høy prisvekst og inflasjon har det vært vanskelig å få reell lønnsvekst, noe rammen for fjorårets mellomoppgjør viste. Prognosene er at det til tross for en lav endring likevel vil være mulig å få til en reell lønnsvekst i år. Sjekk ut hjemmesiden til ditt forbund for å se hva de vil fokusere på i årets hovedoppgjør.