Den kompakte byutviklingens sosiale utslag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Den kompakte byutviklingens sosiale utslag

Vi teller ned dagene til vår regionkonferanse 28. februar til 1. mars med programslipp. Ukene fremover publiserer vi en smakebit på debattene du vil møte på konferansen.

Storbyene er i rivende utvikling over hele landet. Det bygges tettere og høyere, og flere folk flokker mot sentrumsområdene. Denne fortettingen utgjør en viktig del av den urbane klima- og energiomstillingen vi står overfor, men det bærer også med seg en risiko for å forsterke sosial og geografisk ulikhet. 
 
Professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Per Gunnar Røe, kommer til regionkonferansen for å snakke om nettopp dette. Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen ha for Akershus som region og hvilken rolle kan vi som fagbevegelse spille i det hele? Få svar på dette og mer på Torbjørnrud hotell 29. februar – 1. mars. 

Litt om innleder 
Per Gunnar Røe er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO. Han er dessuten tilknyttet forskningssenteret Include (et forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling), der han leder arbeidet med by- og stedsutvikling, mobilitet og konsum. Han har lang erfaring som forsker og underviser, og er særlig opptatt av de sosiale implikasjonene av bærekraftig by- og stedsutvikling. 

Meld deg på regionkonferansen her