Bli med på lærlingpatruljen 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bli med på lærlingpatruljen i Oslo og Akershus!

LO-kongressen i juni vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatrulje. LOs lærlingpatrulje vil i år være fra 31. oktober til 4. november (uke 44) i hele Viken Oslo. Vi håper du ønsker å være med!

Målet for LO's Lærlingpatrulje er:

  • å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir
  • å få mer kunnskap om lærlingenes hverdag som vi kan ta med oss i det videre arbeidet.
  • å videreformiddle hvilke spilleregler som gjelder for arbeidslivet. Ved å gi flere lærlinger informasjon og gode verktøy skal vi sørge vi for at læretiden blir så god som mulig.
  • å rekruttere flere lærlinger inn i LO og forbundenes ungdomsarbeid.

 

Ved å delta på LOs lærlingpatrulje vil du bli kjent med andre som er medlem i et LO-forbund og delta i et viktig arbeid som bidrar til et trygt og godt arbeidsliv for lærlinger i Norge.

LOs lærlingpatrulje krever ingen forkunnskaper for å delta og LO vil gi deg nødvendig kunnskap gjennom kurs i forkant av patruljen.

 

Ønsker du å delta? 

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Oslo og Akershus.

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Østfold.

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Buskerud.

Kontakt

Kontakt