Utlysning av økonomisk støtte til kulturtiltak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utlysning av økonomisk støtte til kulturtiltak

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser!

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen. Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.06.

Les hele utlysningen her.

Les om kriterier for økonomisk støtte til kulturtiltak her.

Søknadsskjema for kulturtiltak her.