Resultater fra LOs sommerpatrulje 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Resultater fra LOs sommerpatrulje 2024

LOs sommerpatrulje har vært ute og tatt tempen på det trønderske arbeidslivet. Totalt snakket patruljen med 264 unge arbeidstakere i Trøndelag.

39.året på rad

For 39.år på rad har LOs sommerpatrulje vært ute og snakket med unge arbeidstakere for å høre hvordan de har det på arbeidsplassen, og om de får det de har rett på av lønn, pauser og informasjon.

Patruljen har vært godt mottatt ute i fylket, og da har hatt gode samtaler med de unge i arbeidslivet.

Funn:

Det ble gjennomført 407 besøk totalt. Blant de 407 besøkene ble det gjennomført 264 samtaler med unge arbeidstakere og videre ble det avdekket brudd på 125 arbeidsplasser, noe som utgjør en bruddprosent på 47,3%.

1. Verneombud

I likhet med tidligere år troner manglende informasjon om verneombud på toppen når det kommer til bruddstatistikken. Arbeidsgiver plikter å gi opplæring i helse, miljø og sikkerhetsreglene på bedriften. De vi har snakket med har fått mangelfull eller ingen informasjon HMS eller hvem som er verneombud på arbeidsplassen.

Sommerpatruljen avdekket 63 tilfeller hvor den ansatte ikke visste hvem verneombudet på arbeidsplassen var.

2. Kameraovervåkning

Kameraovervåkning på arbeidsplasser er noe som er blitt mer og mer aktuelt med årene. Kameraovervåkning på arbeidsplassen i Norge er regulert av flere lover og forskrifter, som mange ikke kjenner til. Det er derfor viktig for oss å informere de unge vi snakker med om at det finnes regler for kameraovervåkning, hva det brukes til og hvilke steder på arbeidsplassen det er lov å ha kameraovervåkning. Mange ansatte er ikke klar over reglene rundt kameraovervåkning. Dette kan føre til bekymringer om personvern og rettigheter. Ansatte bør være klar over at de blir overvåket, og formålet med overvåkningen må være tydelig.

Sommerpatruljen avdekket 32 tilfeller hvor det er kameraovervåkning på arbeidsplassen, hvor dette ikke er informert om. 

3. Manglende opplæring

Å få god opplæring når man starter i en ny jobb er viktig for flere grunner. For eksempel for sikkerhet og risikoreduksjon. Gjennom en god opplæring får den ansatte kunnskap om hvordan arbeidet kan utføres på en trygg måte. Sikkerhetsregler, beredskapsplaner og bruk av personlig verneutstyr bidrar til å forhindre ulykker og skader. Videre er det viktig for å bli kjent med rutiner, prosedyrer og systemer for arbeidsplassen som er nødvendig for å utføre jobben. En god opplæring bidrar til at arbeidet blir meningsfylt og helsefremmende, og man lærer å unngå belastinger og stress i arbeidet. Når du har riktig og god opplæring, kan du jobbe mer effektivt og bidra til bedre produktivitet på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har ansvaret for å gi den nødvendige opplæringen.

Sommerpatruljen avdekket 24 tilfeller der opplæringen har vært mangelfull.

4. Manglende eller mangelfull arbeidskontrakt

Å ha en skriftlig arbeidskontrakt er lovfestet i Norge, og det er krav til hva den skal inneholde. Sommerpatruljen undersøker om en arbeidskontakt er på plass for de vi snakker med under patruljen. Kontrakten gir den ansatte og arbeidsgiveren trygghet ved å klargjøre hva som forventes av den ansatte og hva den ansatte kan forvente av arbeidsgiver. Den skal blant annet inneholde informasjon om arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og andre vilkår.

Sommerpatruljen avdekket 17 tilfeller der den ansatte manglet arbeidskontrakt eller den var mangelfull.

 

Følgende tabell oppsummerer bruddene som er avdekket fordelt innenfor ulike kategorier:

tabell.png

Kommentarer

Samlet sett ser det ut til at det trønderske arbeidslivet er slik som det pleier å være. Noe rusk her og der. Arbeidsgivere må bli flinkere til å informere om verneombud og dets rolle samt HMS regler på arbeidsplassen. De bør også bli flinkere og skaffe seg mer kunnskap om regler og informasjonsplikt rundt overvåkning på arbeidsplassen. I tillegg minner vi også om at det å ha en arbeidskontrakt det er lovpålagt. Videre er det kommet nye lovendringer fra 1.juli i år, som gjør at formkravene og tidspunkt for når kontrakt skal være på plass har blitt mer detaljert og skjerpet inn.

Det har vært en aktiv patrulje som har jobbet godt hele uken, og snakket med mange unge arbeidstakere i hele fylket. Deltagerne har vist stort eierskap og stolthet til patruljen.