LOs regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Namos

LOs regionkonferanse

LOs regionkonferanse 4. – 5. november 2019 finner sted på Scandic Rock City i Namsos.

LOs regionkonferanse er et samarbeidsorgan der omlag 120 representanter fra LOs forbund og lokalorganisasjoner i Trøndelag møtes for å diskutere faglige spørsmål og vedta uttalelser.

Fordeling av representanter – se Retningslinjer for regionkonferanser og vedlagte liste - for representasjon basert på forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag pr. 19.08.19.

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs faste utvalg i regionen kan overfor regionådet foreslå saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være reist senest fire uker før konferansen. Dette gjelder ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. Regionrådet har satt forslagsfristen til mandag 14. oktober 2019 (ihht. gamle retningslinjer).

Sakspapirer bes tatt med til konferansen.

Distriktskontoret har bestilt buss til og fra regionkonferansen.
Mandag 4. november ankommer Namsos til lunsj kl. 12.00. Bussen har følgende stoppesteder:
  - kl. 08.30 Trondheim sentralstasjon, plattform 12
  - kl. 09.05: Stjørdal stasjon
  - kl. 10.00: Verdal stasjon
  - kl. 10.50 Steinkjer, Bomvegen 3

LOs lokalorganisasjoner har en egen samling 4. november med oppstart
kl. 10.00 der det bl. a skal foretas valg av representanter til regionrådet. Disse representantene kan IKKE ta fellesbuss til Namsos, men kan melde seg på returen.

Vi oppfordrer alle forbund til å inviterer sine tillitsvalgte i Namdalen til markeringen av Tillitsvalgtes år (det presiseres at mobiliseringen er forbundas ansvar), programmet for arrangementet 4. november kl. 15.30 følger vedlagt.

Når det gjelder økonomi, se Retningslinjer for regionkonferansen.
Bekreftet skjema for eventuell tapt arbeidsfortjeneste må sendes inn eller leveres på konferansen. 

Program her.