LOs regionkonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionkonferanse

Høstens regionkonferanse blir 31. oktober til 1. november på Ørland - her er programmet!

Innkalling og invitasjon til LOs regionkonferanse i Trøndelag 31. oktober til 1. november på Ørland Kysthotell, Brekstad, ble sendt på e-post 14.09.2023.

LOs regionkonferanse er et samarbeidsorgan der omlag 120 representanter fra LOs forbund og lokalorganisasjoner i Trøndelag møtes for å diskutere faglige spørsmål og vedta uttalelser.

Fordeling av representanter – se Retningslinjer for regionkonferanser og liste for representasjon basert på forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag pr. 09.08.2023.

Konferansen starter med et forkurs kl. 09.30 på hotellet for de som ønsker det, med tema: «Hva er LOs regionkonferanse og hvordan kan jeg delta i debatten?». 

Saksliste:
14/23    Åpning med kulturelt innslag
15/23    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
16/23    Konstituering
17/23    Den fagligpolitiske situasjonen ved LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug
18/23    Vold mot kvinner! Et arbeidsmiljøproblem?
19/23    Yrkessykdommer – hvordan fremme god helse i arbeidslivet?
20/23    Markering av en historisk milepæl - 1 million medlemmer i LOs forbund
21/23    Dagens 100-års jubilant: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
22/23    Oppnevning og orientering fra regionale utvalg
23/23    Kraftløftet Trøndelag – presentasjon av regional rapport om den lokale
               kraftbalansen
24/23    Trøndelag – hvordan påvirker den nye politiske situasjonen fagbevegelsens
               medlemmer?
25/23    Innkomne saker
26/23    Avslutning

Her kan du se programmet!

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg i regionen kan overfor regionrådet foreslå saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være fremmet senest fire uker før konferansen. Dette gjelder ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. Forslagsfrist for forslag til regionkonferansen er fredag 13. oktober på e-post til trondelag@lo.no.

Endelig program og sakspapirer ble sendt ut pr. e-post til påmeldte representanter 20.10.2023.

Påmelding innen fredag 13. oktober til regionkontoret her.