LO-medlemmer bruker stemmeretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB GOD ELDREOMSORG: Mange av LO-medlemmene peker på eldreomsorgen som den viktigste saken, og mener at de ansatte i kommunene må få bedre tid til å yte god omsorg til de eldre.

LO-medlemmer bruker stemmeretten

Utfallet av lokalvalget er viktig, både som innbyggere og som arbeidstakere. Om LOs medlemmer bruker stemmeretten kan de avgjøre valget.

Mandag 11. september er valgdagen for årets kommune- og fylkestingsvalg. Med over 100.000 medlemmer i LOs forbund i Trøndelag, er mer enn hver fjerde velger LO-organisert. Om de benytter stemmeretten vil det få betydning for valgresultatet. Å motivere medlemmene til å stemme, samt å synliggjøre hva de politiske partiene står for ser vi som en del av oppgaven om å støtte opp under demokratiet. Tilpasset materiell kan leveres på arbeidsplasser som ikke har mottatt dette. Ta i tilfelle kontakt med LOs regionskontor: trondelag@lo.no

I tillegg til å dele ut materiell for å øke valgdeltakelsen, oppfordrer vi til å sette kryss på faglige kandidater. Med faglig kandidat mener vi engasjerte personer i fagbevegelsen som står på en liste til et parti ved lokalvalget. Vi trenger arbeiderbevegelsens stemme i kommunestyrer, fylkesting og andre besluttende organer i samfunnet for å få økt gjennomslag for fagbevegelsens saker.

Med god mobilisering de siste dagene før lokalvalget kan vi sammen sikre flertall for kommuner som bygger sterkere fellesskap og skaper trygge jobber.

Les mer på LOs valgkampsider.