Innlandets viktigste møteplass 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innlandets viktigste møteplass 2023

Agenda Innlandet er konferanse og møtearena for samfunnsaktører i hele Innlandet. Konferansen arrangeres på forskjellige steder i fylket hvert år, og har vært på Hamar (2020), Lillehammer (2022) og i år (2023) på Gjøvik. Under koronapandemien ble konferansen avholdt digitalt (2021). 

Partnerskapet

Det er Innlandet fylkeskommune, Sparebank1 Østlandet, LO Innlandet og NHO Innlandet som står sammen bak Agenda Innlandet.  og Arrangører og sponsorer. Partnerne har som ambisjon at Agenda Innlandet- konferansen skal være Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forskning og utdanning. Her presenterer fakta og aktuelle tema som er avgjørende for utviklingen og setter Innlandet på den nasjonale dagsorden.

Bidrag fra LO

Alle partnerne i samarbeidet bidrar med innledere fra sine ypperste representanter på sine felt. I år hadde LO med Steinar Krogstad, 2. nestleder i LO. Han innledet om arbeid for alle, kompetansebygging og arbeidslivets evne til å ta imot de som ikke får være en del av arbeidslivet. Han viste til hvordan annerledes kompetansebygging med arbeidsplassene som arena kan utvikle stolte og stødige arbeidsfolk for framtida. Krogstads egne erfaringer fra Trøndelag interesserte publikum, og de nye modellene som er i ferd med å etablere seg over hele landet.

Palss til mange

På Agenda Innlandet- konferansene er det plass til ca 500 deltakere. Fra LO Innlandet inviteres regionrådet med på LO Innlandets regning. Det oppfordres til å delta for tillitsvalgte i bedrifter, stat og kommune dersom det passer. Kontorets ansatte har praktiske- og representasjonsoppgaver under konferansen, så du kommer ikke alene hvis du blir med på vegne av din forening.

Saker på dagsorden

Agenda Innlandet er viktig for LO fordi vi gjennom dette samarbeidet får satt mange av våre viktigste saker på dagsorden. Partssamarbeid og frontfagsmodell er det viktig at er en naturlig del av ordskiftet, og det er viktig å spille på lag i "fredstid" slik vi gjør i dette arbeidet. Det ser en spesielt tydelig i arrangementet "Vorspiel til Agenda Innlandet" som arrangeres av LO og NHO kvelden før Agenda Innlandet- konferansen.

I 2023 var overordnet tema for konferansen: "Hva nå, Innlandet?". De tre overskriftene på bolkene i programmet, var

 • "URO"

  Pandemien er bak oss. Men krigen i Ukraina har bidratt til en global energikrise og en ny økonomisk virkelighet med kraftig inflasjon og stigende renter.

  ​Hvordan påvirker situasjonen og usikkerheten norsk og internasjonal økonomi - og hva gjør det med våre muligheter?

 • "Har vi det som trengs?"

  Norge har store ambisjoner for nye næringer, økt eksport og et bærekraftig bidrag til verden.

  Hva skal til for at vi skal lykkes? Og hva skal være Innlandets bidrag? Har vi kunnskapen som trengs – og har vi kraft nok til å vinne i en global konkurranse?

 • "Hva nå, Innlandet?"

  Innlandet må løse utfordringene med en aldrende befolkning, rekrutterings-utfordringer og nok ny kompetanse. Samtidig ligger mulighetene der.

  Klarer vi å samle oss, identifisere mulighetene og skape løsningene som snur utviklingen?

Neste konferanse

Neste år møtes vi i Elverum. Kanskje du vil delta?