Frontfagsmodellen – den eneste vei for et seriøst arbeidsliv?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Erik Sønsteli (OA), Iver Erling Støen (LO Innlandet) , Steinar Krogstad (LO), Nina Melsom (NHO) Jon Kristiansen (NHO Innlandet)

Frontfagsmodellen – den eneste vei for et seriøst arbeidsliv?

Kvelden før Agenda Innlandet- konferansen har LO og NHO i Innlandet felles treff for egne tillitsvalgte og samfunnsaktører. Tirsdag 24. januar var en god gjeng samlet over pizza`n og en god panelsamtale. Vi hadde nemlig besøk av 2. nestleder i LO, Steinar Krogstad, og direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. OAs redaktør Erik Sønsteli ledet samtalen med gode spørsmål.

Frontfagsmodellen støttes av LO og NHO

For NHO og LO står frontfagsmodellen sterkt. Vi mener dette er selve forutsetningen og grunnlaget for det gode og trygge arbeidslivet vi har i Norge - både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi tar det som en selvfølge og samfunnet har tatt det som gitt. Inntil nå. 

Manglende støtte?

Men noe er i ferd med å skje. Det var tydelig i år under lønnsforhandlingene. Flere arbeidstakerorganisasjoner stiller spørsmålstegn ved frontfagsmodellen. I panelsamtalen reflekterte Krogstad og Melsom om dette sammen med en interessert redaktør fra Oppland Arbeiderblad. Frontfagsmodellen har over tid vist at den sikrer organiserte en god lønnsutvikling. Alternativet er et samfunn hvor alle kjemper mot alle. Da vil mange oppleve en langt dårligere lønnsutvikling, og forskjellene i samfunnet vil øke.

Regjeringsoppnevnt utvalg

Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på hvordan frontfagsmodellen virker. Lærere og andre som jobber i offentlig sektor mener de sakker akterut fordi de må følge lønnen til de som jobber i konkurranseutsatt industri som forhandler først og setter rammen for andre grupper.

Kvelden.JPG

Trepartsamarbeidet

Trepartsamarbeidet og vår felles forståelse for partenes betydning for samfunnsutviklingen var også oppe på agendaen. Vår modell med frontfagsmodellen er avhengig av gjensidig tillit, og den tilliten skapes med samhandling og avstemming mellom partene utenom lønnsoppgjørene. Altså trepartsamarbeidet.

Norsk modell i nedgangstid

Ustabile og urolige tider gjør kanskje at vi griper til andre måter å ordne samfunnet på. I samtalen mellom LO- og NHO- toppene, er det tydelig viktig å holde fast i modellen som har skapt ro og stabilitet over mange år i Norge. Når det disse dager sjeles til "solidaritetsalternativet", så er det fordi man på 90-tallet fant løsninger i lønnsoppgjøret som smertet- men gagnet samfunnet i nedgangstid.

Det er er kanskje i nedgangstider vår modell står seg best, vi må bare stole på den gjensidige tilliten som er opparbeidet over tid.

Les mer om Agenda Innlandet og årets konferanse i dette oppslaget