God nok beredskap?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foredragsholder Axel Fjeldavli fra Tankesmien Agenda

God nok beredskap?

Da vi la høstens regionkonferanse til Elverum, var ikke det tilfeldig. Elverum og Rena har en sentral plass i politikken for sikkerhet og beredskap i Innlandet. Det er dette som er det overskyggende og alvorlige temaet som preger regionkonferansen denne gangen.

"Har vi god nok beredskap og hvem er det som har ansvar for beredskapen?" Axel Fjeldavli, Tankesmien Agenda trakk opp problemstillingen for LOs regionkonferanse i Innlandet 27. oktober.

Ett av poengene som ble trukket fram, er den norske tilliten som en grunnmur i beredskapen. Sentralisering av samfunnsfunksjoner, økt ulikhet og oppsplitting av tjenestetilbud er med på å utfordre tilliten i vårt samfunn.

Axel Fjeldavli fremhevet følgende fire hovedpunkter for dagens situasjon:

 • Beredskap må reelt prioriteres
 • Ta på alvor advarslene som kommer fra de som jobber i beredskapen 
 • Vern om tilliten- vår beste beredskapsressurs
 • Sørg for at beredskapen verner om alle

Fra myndighetene er det store arbeider på dette med sikkerhet og beredskap. Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen, hhv ledet av Knut Stortberget og Emilie Enger Mehl er utredninger som får avgjørende betydning for tida vi går inn i nå.

Axel Fledavli sier at mange og mangfoldige grep trengs for å styrke totalberedskapen. I prosjektet "Trygghet og totalberedskap 2021" har de etablert det de mener er seks grunnleggende og generelle prinsipper for styrket totalberedskap. Disse prinsippene er:

 • Tydelig toppforankring og prioritering av beredskapsarbeid og koordinering mellom
  nivå og sektorer
 • Mer helhetlige og kontinuerlige risiko- og sårbarhetsanalyser på tvers av sektorer,
  mindre smal målstyring
 • En sterk offentlig sektor med kontroll på forsyning av kritiske ressurser og kontroll
  over kritisk infrastruktur, samt hvor trygghet og beredskap blir ilagt større vekt i
  vurderinger knyttet til hvilke oppgaver som skal løses av det offentlige eller av private
 • Ressurser til å både forebygge og å møte kriser når de inntreffer
 • Større vekt på øving og styrking av samarbeid mellom offentlige etater, og offentlige
  etater og frivillige og private aktører
 • Sterkere lokalsamfunn med næring, velferd, bosetting og beredskapsressurser over
  hele landet

Målet er å skape totalberedskap, en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap som tar
utgangspunkt i de samlede truslene og sårbarhetene, og som har som målsetning å anvende
samfunnets totale ressurser best mulig for å skape god beredskap for ulike krisesituasjoner.

Axel Fjeldavli står bak fire notater om totalberedskapen fra Tankesmien Agenda, og alle er høyst aktuelle for Innlandet:

Uttalelse om Samfunnssikkerhet og beredskap

LOs regionkonferanse i Innlandet vedtok 28. oktober en uttalelse om samfunnssikkerhet og beredskap.

Les regionkonferansens uttalelse her