Kapitaleierne har stukket av med mer av verdiskapingen enn tidligere.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Skoghaug på talerstolen til LO Innlandets talerstol i mars 2024
Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO hilser regionkonferansen

Kapitaleierne har stukket av med mer av verdiskapingen enn tidligere.

Sissel Skoghaug hilste regionkonferansen i Innlandet fra LOs ledelse. Tariffoppgjør står øverst på dagsorden akkurat nå, og skal som vanlig prege våren for oss i fagbevegelsen. Men også LOs 125- årsjubileum og kommende kongress ligger langt fram i vår bevissthet når Innlandets regionkonferanse sparkes i gang.

Tariff og politikk

Sissel Skoghaug forsikring om at tariffoppgjøret skal handle om økt kjøpekraft og forhandling på kroner og ikke prosenter.

- Vi må slå ring om frontfaget og den norske modellen. Den både sikrer en rettferdig lønnsutvikling og en stabil og trygg økonomi.

Hvis folk opplever at politikken ikke løser hverdagsutfordringene, at prisveksten spiser opp lønna og rentene gjør huset for dyrt, så øker frustrasjonen og kravene om lønnsoppgjør som blir uansvarlige som skaper høy inflasjon og gir enda høyere renter. Derfor er LO garantisten for høyere lønn for våre medlemmer, spesielt i en tid der folk sliter med økte priser og høye renter. Men, vi skal gjøre det på en måte som ikke gir enda høyere priser og renter.

Pensjonsforliket er en full seier for vårt krav om å sikre sliterne. Når pensjonsalderen øker må vi sikre oss at de som ikke kan stå lengre i jobb har en rettferdig pensjon.

- Det gjør regjeringen med dette forliket.

Det vil gjøre alderdommen bedre for de gruppene som kommer dårligst ut av pensjonsreformen.

LOs 125- årsjubileum

- I kjelleren på Folkets hus på Youngstorget ligger et håndskrevet dokument på 138 sider. Det er datert den 30. mars 1899, og er den offisielle stiftelsesprotokollen til LO.

LOs stiftelseskongress ble holdt påsken 1899. I år er altså 125 år siden protokollen ble signert og LO ble opprettet.

Formålet var det samme den gang som nå: Å gi stemme og makt til arbeidsfolk i Norge og slåss for at alle mennesker skal ha lik verdi.

Arbeiderbevegelsens menneskesyn handler om likeverd, at alle mennesker har samme verdi.

LOs 36. ordinære kongress i 2025

Arbeidet med LOs nye handlingsprogram er i gang. I 2025 får handlingsprogrammet til LO en litt ny form, og det er laget et debatthefte som nå er ute i hele organisasjonen til diskusjon og gjennomgang.

Alle ledd i LO-familien skal kunne påvirke innholdet i det nye handlingsprogrammet som skal vedtas på LOs Kongress i mai 2025. Debatten skal gå det neste halvåret, før et forslag til kongressen er klar til behandling.