Sterk vekst i utdanningsstipend for fagskolestudier

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung kvinne sitter ved et bord og arbeider på PC. Foto.
Fotografi av Elle Hughes, Canva

Sterk vekst i utdanningsstipend for fagskolestudier

LOs utdanningsfond opplever en sterk vekst i antall søkere til utdanningsstipend. Bare i perioden 2020-2022 har antall stipend økt fra 2216 til 2757, og den totale rammen fra LOs utdanningsfond har økt fra 24 millioner kroner til over 32 millioner kroner.

Utdanning

Denne økningen har fortsatt inn i 2023 og det ble gitt tilsagn om kr 34 312 950, noe som gir et gjennomsnitt på kr 11 390 pr. stipendiat.

- Søk støtte i LOs utdanningsfond

Antall innvilgede stipend for helårsutdanning har hatt en økning på 11 prosent i 2023, tilsvarende økning i 2022 var 4,6 prosent. Antall innvilgede stipend for kortere utdanning har hatt en økning på 5,6 prosent i 2023, tilsvarende økning i 2022 var hele 20,8 prosent.

Terje-Olav-Olsson-LO-Norge_E3A9748.jpg

- Vi opplever en betydelig økning blant i de forbundene som er med i vår stipendordning, og vi må ta høyde for at vi må øke rammen ytterligere i årene som kommer, sier LO-sekretær Terje Olsson.

De fleste søker om stipend til å ta kortere utdanning eller helårsutdanningen som praksiskandidat, yrkesmessig videreutdanning og fagskole. En del søker også om stipend til å fullføre videregående skole og ulike utdanninger på universitetene og høyskolene.

Veksten har særlig vært stor blant de som vil ta fagskoleutdanning. I 2022 gikk nesten halvparten av midlene fra LOs utdanningsfond til stipend til fagskoleutdanning. I 2023 har tildelingen fortsatt å øke og det har nå passert 14 millioner kroner  og 1210 medlemmer i ulike fagforeninger fikk stipend til fagskoleutdanning.

- Medlemmer av disse forbundene har rettigheter i fondet

- Det er gledelig at så mange ønsker å gå videre på en høyere yrkesfaglig utdanning på en fagskole. LO har satset sterkt på å bygge opp fagskolene som en videreutdanning og spesialisering for fagarbeidere, og den store interessen blant våre medlemmer viser at stadig flere velger å ta en slik utdanning, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Fellesforbundets medlemmer er de som i størst grad søker om utdanningsstipend til å ta kortere eller lengre fagskoleutdanning. Deretter er det EL & IT og Industri Energi. Det er også stor interesse for fagskoleutdanning blant FLT, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

- Den store økningen blant medlemmene i særlig Fellesforbundet, EL & IT og Industri Energi viser at LOs tydelige satsing på å løfte høyere yrkesfaglig utdanning treffer vår medlemsmasse i disse forbundene, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Fakta:

Det maksimale stipendet for studieåret 2022/2023 var

13 500 kr for helårsutdanning
4 000 kr for kortere kurs
10 500 kr for praksiskandidat under § 3-5 per studieår.

Stipend for støtte til Studieforbundet AOFs lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler er 10 500 kr.