LOs lærlingpatrulje møtte 1324 lærlinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung lærling med hjelm snakker med rådgiver fra LOs lærlingpatrulje. Foto.
Foto: Trond Isaksen/LO

LOs lærlingpatrulje møtte 1324 lærlinger

I oktober og november dro frivillige fra LOs lærlingpatrulje landet rundt for å sjekke om alt var på plass for lærlinger ute i bedrifter og virksomheter. Dessverre fant de at ikke alt er på stell.

Utdanning

I løpet av perioden lærlingpatruljen ble gjennomfør snakket LO med 1324 lærlinger. Det ble oppdaget brudd hos 41,5 prosent av alle lærlingene patruljen hadde samtaler med.

- Klikk her for å lese LOs lærlinghåndbok  

Bruddene dreide seg blant annet om manglende tid til å jobbe med læremålene i arbeidstiden, for dårlig opplæring i helse, miljø og sikkerhet og manglende oppfølging av opplæringsansvarlig. Det er også en stor andel som enten mangler eller ikke får informasjon om verneombudsordningen på arbeidsplassen.

- Fagbrevet er, og skal fremdeles være, et kvalitetsstempel i fremtiden. Derfor er det viktig for LO å sikre at alle lærlinger får sikret kvalitet i opplæringen, slik at de får en arbeidshverdag der de mestrer jobben sin, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.  

Trude-Tinnlund-LO_1.jpg

LO-sekretær Trude Tinnlund

Medlemskapet i fagforeningen sikrer forutsigbarhet i læretiden. Lærlinger som jobber i en bedrift med tariffavtale opplever færre brudd på arbeidsmiljøloven enn andre.

Tinnlund understeker at lærlingpatruljen er en viktig aktivitet for LO.

–  LOs lærlingpatrulje besøkte flere bedrifter i år enn i fjor, og vi er fornøgde med at stadig flere lærlinger velger å bli medlem i fagforeningen når vi er på besøk.

Tinnlund peker på at vi i tiden fremover har behov for at enda flere unge velger yrkesfag. Norge trenger at flere unge blir med på å bygge landet, og bedriftene vil mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Da må vi sikre at flere unge velger yrkesfag. Like viktig som at unge får en læreplass er at en får god oppfølging på jobb.

Her får du vite mer om dine rettigheter og plikter som lærling. Du får også en innføring i hva fagopplæringen innebærer og hvordan den er organisert, samt noen tips med på veien.  

Dessverre har noen lærlinger uheldige opplevelser i læretida. LO har over én million medlemmer fordelt på 24 fagforbund. Hvis du organiserer deg i et LO-forbund kan LO hjelpe deg til å gjøre læretida trygg og god. Med LO i ryggen står du sterkere og kan få hjelp av en tillitsvalgt.  

Tips til en god læretid;  

  1. Du skal både få en arbeidskontrakt og en lærekontrakt. Det er lurt å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter du har for å unngå misforståelser. 
  2. Du har krav på god opplæring – både i det som gjelder arbeidsprosesser og helse, miljø og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen. 
  3. Bedrifter skal ha verneombud, og du kan snakke med denne personen om utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Du kan også ta kontakt med elev og lærlingombudet i ditt fylke. 
  4. Som lærling er det å arbeide med læreplanen nødvendig, og du skal få bruke den tiden som trengs i arbeidstiden. 
  5. Har du spørsmål om rettighetene dine, eller opplever du noe ugreit? Som medlem i fagforeningen kan du ta kontakt med den tillitsvalgte i fagforeningen din.  

Som tillitsvalgt har du mulighet til å følge opp lærlinger. Både i spørsmål som gjelder lønns og arbeidsvilkår, og opplæringsforhold. Alle bedrifter med lærlinger skal gjennomføre internkontroll for å sikre at opplæringen skjer i samsvar med loven. Internkontrollen skal gjennomføres i samarbeid med representanter for arbeidstakerne/tillitsvalgte i bedriften/virksomheten. (Opplæringsloven § 7-11) Lærebedriften skal gjøre deg kjent med hvem dette er i din lærebedrift.