LO krever yrkesfaglig løft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Trude Tinnlund og rådgiver i LO, Arvid Ellingsen poserer sammen. Foto.
- Vi er glade for et stort engasjement i mange LO-forbund for yrkesfag, sier LO-sekretær Trude Tinnlund og fagrådgiver Arvid Ellingsen. Mandag behandlet Sekretariatet LOs råd til Regjeringen for å løfte høyere yrkesfaglig utdanning.

LO krever yrkesfaglig løft

Det trengs en opptrappingsplan og et finansieringsløft for yrkesfaglig utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utdanning

I fjor manglet norske virksomheter til sammen nesten 53 000 arbeidstakere, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsetter å øke i årene framover. Det er særlig yrkesfaglig kompetanse innenfor tekniske fag og i helsesektoren at etterspørselen er stor.

Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning. LO mener i den forbindelse at det trengs både en opptrappingsplan og finansieringsløft for fagskolene.

Siste tall fra SSB viser at det er 128 383 elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram og 121 624 elever i studieforberedende utdanningsprogram.

Men når det kommer til yrkesfaglig videreutdanning, er bildet snudd helt på hodet. Det er rundt 28 000 fagskoleplasser og over 300 000 universitets- og høyskoleplasser.

Les LOs innspill til ny stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning. 

Yrkesfaglig ubalanse

- Det er en ubalanse mellom samfunnets finansiering av yrkeskompetanse og akademisk kompetanse, sier Tinnlund og viser til at de fylkeskommunale fagskolene bare fikk 1,3 milliarder i offentlig støtte i 2022.

- Samme år fikk de statlige universitetene og høyskolene et statlig tilskudd på totalt 41 milliarder kroner. Denne ubalansen kan ikke fortsette. Derfor trengs det en offensiv opptrappingsplan og et finansieringsløft. LO ønsker at regjeringen setter et langsiktig mål om 100 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning, legger hun til.

Problemet er at for mange med yrkesfaglig kompetanse, stopper utdanningen på videregående nivå. Det finnes få videreutdanningstilbud på en fagskole.

Les også: Dette kan du spare på å bli studentmedlem i et LO-forbund.

Gjennomgående yrkesfagvei

- Vi trenger en gjennomgående yrkesfagvei som starter i grunnskolen, via videregående yrkesfag til høyere yrkesfaglig utdanning– og der det er gode muligheter til å veksle mellom akademisk og yrkesfaglig utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun mener det må være mulig å ta høyere yrkesfaglig utdanning i flere fag enn i dag.

Bygges kraftig ut

LO mener derfor at høyere yrkesfaglig utdanning må bygges kraftig ut, og at det må utvikles fagskoletilbud på flere områder og i alle deler av landet.

- Fagskolene må også bli synliggjort som en godt integrert del av et helhetlig utdanningssystem og som et fullverdig og likeverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning, sier Tinnlund.

Dette mener LO:

Arbeidslivet har stort og økende behov for yrkesfaglig kompetanse på alle nivåer. Et høyproduktivt arbeidsliv og trender som digitalisering, aldrende befolkning og grønt skifte ligger bak. Fagskoleutdanninger kan svare raskt på endrede behov i arbeidslivet, og satsing her vil kunne bidra positivt til flere mål på samfunnsnivå.

Det vil kunne bidra med etterspurt kompetanse i bl.a. helse- og omsorgssektoren, lette grønn omstilling og bidra til lik rett til livslang læring.