Utredningen om et nasjonalt senter for yrkesfag er her

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettbilde av Trude Tinnlund
- Det er nødvendig med et overordnet senter som utvikler fag- og yrkesopplæring videre, og bidra til bedre samarbeid på tvers, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utredningen om et nasjonalt senter for yrkesfag er her

LO er glad for at regjeringen har etableringen av et nasjonalt senter for yrkesfag som ett av flere tiltak for å styrke innsatsen for yrkesfagene.

Utdanning

LO har tidligere gitt innspill til både ideen og mandatet, og har deltatt i utvalget som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å utrede et senter.

- Jeg er glad for at et overveiende flertall i utvalget anbefaler etablering av et kunnskaps- og ressurssenter for yrkesfagene. LO mener et slikt senter vil bidra til å samle, utvikle og heve kvaliteten på fag- og yrkesopplæring i Norge, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun understreker at det skjer mye bra innenfor yrkesfagene i Norge, men at det er for fragmentert.

- Det er nødvendig med et overordnet senter som utvikler fag- og yrkesopplæring videre, og bidra til bedre samarbeid på tvers. Et slikt senter kan sikre kvalitet og videreutvikling i hele landet. I dag er det for lite forskning på yrkesfag og for lite erfaringsdeling, sier Tinnlund.

Utvalget har vært ledet av Jens Bjørnavold, tidligere seniorekspert i det europeiske analysesenteret for yrkesfag – CEDEFOP, og nå uavhengig fagekspert. Et bredt utvalg av organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv har vært representert i gruppen – også Elevorganisasjonen. Det skisseres tre ulike modeller med ulike ambisjoner og målgrupper.

LO mener utvalget har lagt til grunn viktige kriterier som grunnlag for de ulike modellene, slik som at senteret må ha en uavhengig og selvstendig stilling og jobbe i skjæringspunktet mellom utdanning og arbeidsliv. LO støtter også anbefalingen om å legge den brede forståelsen av yrkesfag til grunn. Det vil si at senteret omfatter alle yrkesfaglige kvalifikasjon og kompetanser uavhengig av nivå, livslang læring og læring i arbeidslivet og at det må jobbes med et bredt samfunns- nærings- og arbeidslivperspektiv.

Regjeringen har mottatt rapport om nytt nasjonalt senter for yrkesfag (Regjeringen.no)