Polske og litauiske arbeidere får nyheter på sitt eget språk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En kvinne og en mann som lener seg på armene over et høyt bord. Foto.
- Viktig og nyskapende, sier prosjektleder Leni Aurora Brækhus og Tore Ryssdalsnes, ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse. Foto: Martin Guttormsen Slørdal/LO Media

Polske og litauiske arbeidere får nyheter på sitt eget språk

Frifagbevegelse oversetter nå relevante nyheter til arbeidsinnvandreres eget språk. - Å nå ut til denne gruppa er viktig i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Sosial dumping

– Dette er både viktig og nyskapende, sier Tore Ryssdalsnes, ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse.

Nå kan utenlandske arbeidere lese nyheter på polsk, litauisk og engelsk på FriFagbevegelse.no.

I nettavisas nye satsing «FriFagbevegelse for foreign workers» oversettes nyhetsartikler og reportasjer om norsk arbeidsliv til polsk, litauisk og engelsk, så journalistikken blir tilgjengelig for arbeidsfolk som ikke leser norsk.

LO-sekretær Trude Tinnlund har ansvaret for arbeidslivskriminalitet i LOs ledelse.

– Vi er veldig glade for at Frifagbevegelse setter i gang dette viktige arbeidet. Det er et enormt udekket behov for informasjon om spillereglene i det norske arbeidslivet på utenlandske arbeidstakeres eget språk, sier Tinnlund.

Polakker og litauere er de klart største gruppene av innvandrere i Norge. Av 800 000 innvandrere bosatt i Norge, er om lag 100 000 polske og 48 000 litauiske. I tillegg er det vanligvis 50-60 000 pendlere fra Øst-Europa på jobb i Norge. Likevel finnes det lite informasjon om norsk arbeidsliv tilgjengelig på disse språkene.

– Arbeidsinnvandrere er en veldig stor gruppe i norsk arbeidsliv som ingen egentlig kommuniserer med. Noen av dem blir utnytta, noen blir underbetalt og noen får det de har krav på. Felles er at de har et stort informasjonsbehov. Vi vil fylle noe av det behovet, sier Tore Ryssdalsnes, som er ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse.

– Dette er en sårbar gruppe som langt oftere utsettes for svindel og feilinformasjon enn andre. Å nå ut til denne gruppa er viktig i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Trude Tinnlund.

Nybrottsarbeid

Ingen norske medier har tidligere forsøkt å nå disse innvandrergruppene med journalistikk på denne måten. LO Media har fått flere forespørsler fra LO og fra tillitsvalgte i LO-forbund om det er mulig å nå arbeidsinnvandrere med journalistikken på FriFagbevegelse.

Nå sjøsettes satsingen, og håpet er at flere gjennom dette skal få informasjon om hvilke rettigheter og betingelser som gjelder i Norge.

– Dette arbeidet er både viktig og nyskapende, sier Ryssdalsnes.

– Vi håper virkelig at dette skal være et viktig bidrag til å bedre arbeidsforholdene for en del utenlandske arbeidere i Norge.

Spres i sosiale medier

FriFagbevegelse, som drives av Stiftelsen LO Media, er landets største fagmiljø på arbeidslivsjournalistikk. Artiklene kommer fra hele mediehuset og oversettes av profesjonelle oversettere.

– Vi kan ikke forvente at utenlandske arbeidere finner fram på FriFagbevegelse, så vi prøver å nå dem via sosiale medier, sier Leni Aurora Brækhus, som er ansvarlig for prosjektet.

I tillegg spres artiklene ved hjelp av ressurspersoner i det polske og litauiske miljøet.

– Det er gøy når vi klarer å få flere tusen til å lese en artikkel skrevet på et språk ingen i redaksjonen forstår, sier Brækhus.

Alle de oversatte sakene samles på nettsiden frifagbevegelse.no/foreignworkers

Kontakt