Ny handlingsplan: Regjeringen fortsetter storrengjøringen i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ny handlingsplan: Regjeringen fortsetter storrengjøringen i arbeidslivet

Nå er planen for oppryddingen i arbeidslivet klar. LO applauderer regjeringens innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sosial dumping

30. september la statsminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fram regjeringens nye plan for hvordan kampen mot et useriøst arbeidsliv skal trappes opp. Altfor mange arbeidstakere møter fortsatt arbeidsgivere som ikke respekterer de spillereglene som skal bidra til et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv.  

Mange utenlandske arbeidstakere har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de har krav på. Ulike former for arbeidslivskriminalitet svekker arbeidstakeres arbeidsvilkår og rettigheter. Særlig utsatte er arbeidstakere innenfor bygg- og anleggsbransjen, servering og overnatting og transport og bilpleie.

- Støvet ligger fortsatt tjukt i mange mørke kroker i norsk arbeidsliv

LO har kommet med innspill til regjeringens nye handlingsplan og er godt fornøyd med at regjeringen nå tar aktive grep for å styrke det organiserte arbeidslivet og bekjempe sosial dumping.

– Støvet ligger fortsatt tjukt i mange mørke kroker i norsk arbeidsliv. Med denne handlingsplanen signaliserer regjeringen en tydelig vilje til å fortsette kampen for å styrke arbeidstakeres rettigheter. Sammen med tiltakene som regjeringen allerede har gjennomført, og har varslet at kommer, er dette et viktig neste skritt på veien mot en komplett storrengjøring i arbeidslivet. En storrengjøring det fortsatt er stort behov for, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Tinnlund mener denne handlingsplanen viser et klart taktskifte som flytter makt tilbake til arbeidstakere.

– Flere av tiltakene i regjeringens handlingsplan adresserer problemstillinger vi kjenner vi oss godt igjen i. Ved å ta opp kampen mot sosial dumping, som omfatter mer enn kriminelle handlinger, tar regjeringen også grep for å sikre at alle arbeidstakere skal møte et anstendig arbeidsliv og få en lønn det går an å leve av. Nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet med regjeringen når dette arbeidet nå skal følges opp, sier hun.

Vil styrke det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet

Et av hovedområdene regjeringen peker på i den nye handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er det organiserte arbeidslivet og styrking av trepartssamarbeidet. Blant tiltakene er doblingen av fagforeningsfradraget, ved en opptrapping over to år. Første del ble gjennomført i 2022, og det er varslet at dette vil følges videre opp i statsbudsjettet for 2023.

Disse seks tiltakene varsler regjeringen innenfor området «organisert arbeidsliv og styrket trepartssamarbeid»:

  1. Øke skattefradraget for fagforeningskontingent
  2. Bidra til økt organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i samarbeid med partene i arbeidslivet
  3. Styrke kunnskapen om et organisert arbeidsliv
  4. Styrke samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) på regionalt og nasjonalt nivå
  5. Gi støtte til Fair Play Bygg Norge
  6. Kollektiv søksmålsrett på flere områder

 

Du kan lese hele regjeringens handlingsplan her.

Kontakt