Viktig å unngå superprofitt i barnehagene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

- Viktig å unngå superprofitt i barnehagene

Kommunene skal få mer kontroll på pengene som brukes til private barnehager, mener offentlig utvalg. – Offentlige midler skal ikke gå til superprofitt hos eiere, men til gode tjenester for barna, sier LO-nestleder Roger Heimli.

Privatisering

Et regjeringsoppnevnt utvalg, hvor også Fagforbundet har vært representert, er bekymret for kjededannelsen i barnehagesektoren, og at avkastningen er langt høyere enn vanlig – såkalt superprofitt.  

Utvalgets flertall vil gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager. Det vil styrke lokaldemokratiet, og man unngår at det offentlige betaler for mye for private barnehagetjenester. 

Best mulig barnehager 

- Offentlige penger skal gå til å lage gode tjenester for innbyggerne, ikke superprofitt i eiernes lommer. LO ønsker best mulig barnehager, men det vi har sett de siste årene er at for mye av pengene kommunene bruker på barnehager, blir til privat profitt, som også har havnet hos eiere i skatteparadis. Slik kan vi ikke ha det, sier LO-nestleder Roger Heimli. 

Utvalget peker på såkalt superprofitt, altså avkastning som er høyere enn normalt, som problematisk og at det svekker legitimiteten for at private kan bidra inn i sektoren. 

Styrker lokaldemokratiet 

Tiltakene utvalget foreslår vil også sørge for mer innsyn og demokratisk legitimitet for offentlig finansiering av sektoren. Flertallet mener kommunene i større grad bør kunne velge finansieringsform tilknyttet lovpålagte oppgaver også på barnehageområdet. 

- Kommunene må ha større kontroll over sine egne tjenester. Med større innslag av private, kommersielle aktører mister man den kontrollen, sier Heimli. 

Gir kommunene myndighet 

Flertallet i Storberget-utvalget har foreslått en modell (lokal samhandlingsmodell) som gir kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager. Det er viktig for innbyggerne i en kommune å vite hvordan pengene brukes i deres lokale barnehage. 

Flertallet i utvalget foreslår at kommunen kan stille vilkår om at barnehagen skal være registrert som ideell for å få tilskudd. Flertallet foreslår også at pensjon skal dekkes etter kostnad. 

Kontakt